דף הבית

ישראל בריאה ונקייה
מעישון ומוצרי טבק

אודות

המיזם למיגור העישון הינו ארגון חברתי שמטרתו מניעת עישון בקרב בני נוער וצעירים והצלת חייהם. המיזם משמש כגוף המרכזי בתחום מניעת העישון, יוזם שיתופי פעולה לפרוייקטי מניעה מקצועיים, משתף פעולה עם השחקנים המובילים בתחום, מגייס גופים וארגונים חדשים לפעולה למניעת עישון בבני נוער וצעירים, ורואה עצמו בית מקצועי, עדכני וחדשני למניעה.

 

 
המיזם למיגור העישון תמונת אודות 1
המיזם למיגור העישון - על הבעיה 1

אחד מכל חמישה ישראלים מעשן

המיזם למיגור העישון - על הבעיה 2

10% מתושבי מדינת ישראל
ימותו בטרם עת מנזקי עישון!

המיזם למיגור העישון - על הבעיה 3

מרבית המעשנים מתחילים לעשן
בגילאי 13 עד 18

דרכי פעולה

שינוי

שינוי נורמות והתנהגות בקרב בני נוער וצעירים מאוכלוסיות בסיכון ביחס לעישון ומוצרי טבק ועישון, ושינוי תדמית מוצרי הטבק והעישון

קידום

קידום רגולציה ייעודית למניעת חשיפה והתנסות של בני נוער וצעירים במגוון מוצרי הטבק והעישון

שיח

יצירת שיח על אחריות המדינה לבריאות הציבור בנוגע לעישון ומוצרי טבק ועישון

היעד הלאומי: אחוז מעשנים חד-ספרתי עד לשנת 2030