איסור טעמים עכשיו!

המודעות לנזקי מגפת הסיגריות אלקטרוניות בטעמים לצד האחריות לבריאות בני הנוער הביאו לאיסור מכירת מוצרי טבק ועישון בטעמים מובחנים שאינם טבק בעיריית San Jose בקליפורניה, ארה"ב. זאת, במסגרת ההתגייסות המתרחבת ברחבי העולם למיגור האיום על בריאותו של דור העתיד.
ובינתיים כאן בארץ, שר הבריאות ממשיך למלא פיו מים, בזמן שהצעת החוק מ-2018 שכללה איסור מכירת מוצרי עישון בטעמים מובחנים, ממתינה לנבחרי הציבור האמיצים שירימו את הכפפה ויקדמו את הכנסתה לספר החוקים.
לכתבה לחצו כאן
 
איסור טעמים עכשיו - המיזם למיגור העישון