במילה אחת: הפקרות

"החשבון פשוט. בהינתן מגבלות, כמו למשל בעת הסגרים של הקורונה, פחות בני נוער נחשפים, מתנסים ומתמכרים למוצרי טבק ועישון. בהיעדר מגבלות, בני הנוער שבים להיחשף ולהתנסות במוצרים הקטלניים.
[…] מן הראוי למקד את הדיון שנסוב סביב מניעת ההתמכרות אל עבר סוגיית הנגישות, שכן, בהיעדר אכיפה אפקטיבית, המדיניות בפועל מאפשרת לבני הנוער להשיג את המוצרים הממכרים והרעילים למרות האיסורים הקבועים בחוק…"
צפו בראיון המלא של מנכ"לית המיזם למיגור העישון, שירה כסלו, בערוץ הכנסת.