גם במלזיה מבינים

גם במלזיה מבינים כי מוצרי העישון והטבק בכלל והסיגריות האלקטרוניות בפרט מהוות סכנה לבריאות הציבור ולבני הנוער בפרט.
לראייה, גם שם הממשלה החלה לקדם רגולציה, מיסוי ואכיפה על הסיגריות האלקטרוניות כדי להתמודד עם השימוש הגובר של בני נוער במוצרים הממכרים.
עם זאת, גם שם הולכת ומתחדדת ההכרה כי יש להמשיך ולפעול למיגור מוחלט של מוצרים שמכילים ניקוטין, מתוך הבנה כי הוא ממלא תפקיד מרכזי בהתמכרות למוצרים הקטלניים.
 
גם במלזיה מבינים כי מוצרי העישון והטבק בכלל והסיגריות האלקטרוניות בפרט מהוות סכנה לבריאות הציבור ולבני הנוער בפרט.