דוחות ופרסומים

דוחות מחקר על מצב העישון בישראל

עישון בישראל 2021:
מאפייני העישון בקרב בני נוער, צעירים ומבוגרים בחברה היהודית

מאפייני תופעת העישון בקרב בני נוער וצעירים מהחברה הערבית

מאפייני תופעת העישון בקרב בני נוער וצעירים מהחברה הערבית​ - תקציר מנהלים בשפה הערבית

דוחות מחקר מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2021 - עברית

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2021 - עברית

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2021 - אנגלית

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2020 - עברית

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2020 - אנגלית

ניירות עמדה

אסדרה ופיקוח על תכולת מוצרי טבק המשווקים בישראל
אוקטובר 2017