די להפקרות!

למרות שכבר חלפו יותר מ-3 שבועות מאז שנכנסה לתוקפה התקנה** המחייבת הצבת שילוט אזהרה שמציין את האיסור על מכירת מוצרי טבק וסיגריות אלקטרוניות לקטינים בכל נקודות הממכר של מוצרי עישון על סוגיו, ניתן לתאר את המציאות בשטח במילה אחת – הפקרות!
בנוסף להיעדר אכיפה מוחלט של החוק הקיים והפקרת בני הנוער למוצרים הקטלניים, שרת הפנים איילת שקד – Ayelet Shaked ממשיכה לקדם במלוא המרץ מתן פטור מחובת רישוי לעסקים לממכר מוצרי עישון וטבק.
למותר לציין שמכיוונו של משרד הבריאות אין קול ואין עונה.
המיזם למיגור העישון קורא לממשלת ישראל להתעשת ולפעול לביטול הסרת נקודות המכירה של מוצרי עישון מחובת רישוי עסקים והגברת האכיפה האפקטיבית למען הגנה על דור העתיד מפני המוצרים הקטלניים.
** תקנות שילוט – חנויות לממכר מוצרי טבק ועישון ובתי קפה נרגילה (כולל איסור השכרת ציוד עישון [נרגילות וכו']).
 
חקיקה המתייחסת לנקודות לממכר מוצרי טבק ועישון