חוק חדש – לדור חדש!
החוק לאיסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון – למען עתיד בריא יותר לבני הנוער!
על הנוער נשמור – את המניפולציות בפרסום נעצור!
צפו!