המיזם למיגור העישון: "נעתור לבג"צ אם החוק לא יעלה להצבעה"

ברגעים האחרונים של הכנסת ה- 20, כאשר נדרשה הסכמה של כלל סיעות הבית להעלאת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית במסגרת וועדת ההסכמות, שלח המיזם למיגור העישון פנייה בהולה ליו"ר הכנסת וליועץ המשפטי של הכנסת בקריאה לשלב הצעת החוק בימי ההצבעה האחרונים של הכנסת ה- 20.

פרסום בדה-מרקר של מכתב קדם הבג"צ ששלח המיזם ליו"ר הכנסת סביב הצורך להכניס את הצעת חוק איסור פרסומת ל"וועדת ההסכמות".

המיזם למיגור העישון: "נעתור לבג"צ אם החוק לא יעלה להצבעה"
המיזם למיגור העישון לוגו לבן

כל העדכונים והחדשות
בנושא מיגור העישון
אצלכם למייל

הירשמו עכשיו