העולם נגד העישון: האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC)

הצהרה מחייבת למען מיגור מגפת העישון – גם ישראל בפנים

ב-2003 פורסמה על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק, ה-FCTC (ראשי תיבות של Framework Convention on Tobacco Control). אמנה זו, שנוסחה בז׳נבה, היא אחת מן האמנות ה״פופולריות״ בעולם, עליה חתמו עד כה 182 מדינות, בהן ישראל, שהצטרפה לאמנה בשנת פרסומה, וב-2005 אשררה את חתימתה עליה.

כתב האמנה מכיר בכך שמגפת הטבק היא בעיה עולמית בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור, ומשום כך נדרש שיתוף פעולה בינלאומי רחב על מנת להגיב לה ביעילות. ב״מגפת הטבק״ מכלילה האמנה צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק כאחד, והיא מכירה בכך ש״ראיות מדעיות קבעו באופן שאין עליו עוררין כי צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק גורמים מוות, מחלה ונכות, וכי יש פער זמן בין החשיפה לעישון ולשימושים האחרים של מוצרי טבק ולהתפרצות מחלות הקשורות לטבק״.

בין אבני היסוד המונחות בבסיס כתב האמנה מצוי סעיף 12 של האמנה הבינלאומית של האו״ם מ-1966 בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, לפיו ״לכל אדם יש זכות להנאה מהרמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה של בריאות גופנית ונפשית״, כמו גם קביעת ה-WHO לפיה זכות זו היא אחת מזכויות היסוד של כל אדם.

מטרת האמנה היא ״להגן על דורות ההווה והעתיד מההשלכות הבריאותיות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק ע״י מתן מסגרת לאמצעי פיקוח על טבק שייושמו ע״י הצדדים ברמות הלאומית, האזורית והבינלאומית על מנת לצמצם בהדרגה ובאופן מהותי את התפשטות השימוש בטבק והחשיפה לעשן טבק״.

ה-FCTC מהווה הצהרה של המדינות החברות בה לפיה הן מחויבות לפעול לקידום יישומם של סעיפי האמנה, כל מדינה על פי המנגנונים הרגולטוריים הקיימים בה. האמנה מונה 38 סעיפים, בהם מובעות עמדות ברורות בנושאים הנוגעים לפיקוח על הטבק:

 • סעיף 5.3 – הגנה על מדיניות בריאות ציבורית לצמצום העישון מפני אינטרסים כלכליים ואחרים של תעשיית הטבק.
 • סעיף 6 – תמחור ומיסוי שמטרתם צמצום צריכת הטבק ומוצריו.
 • סעיף 7 – נקיטת אמצעים נוספים, שאינם אמצעי מחיר, לצמצום הביקוש לטבק, בהם אמצעים חקיקתיים, ביצועיים ומנהליים.
 • סעיף 8 – הגנה מפני חשיפה לעישון כפוי, שתעוגן ברמה השיפוטית.
 • סעיף 9 – הסדרת תכולה ופליטה של מוצרי טבק וחיוב יצרנים ויבואנים לגלות לרשויות ממשלתיות כל מידע אודות התכולה והפליטה של המוצרים.
 • סעיף 11 – אריזה וסימון של מוצרי טבק באופן שלא יקדם אותם באופן כוזב, מטעה או כזה העלול ליצור רושם שגוי בנוגע לתכונותיהם, להשפעותיהם הבריאותיות, לסיכונים הגלומים בהם או לפליטותיהם. אריזות מוצרי טבק יישאו על גביהן אזהרות בריאותיות.
 • סעיף 12 – קידום וחיזוק המודעות הציבורית לשאלות הפיקוח על הטבק באמצעות חינוך, תקשורת, הדרכה והעלאת רמת המודעות בציבור לנושא השימוש במוצרי טבק והשלכותיו.
 • סעיף 13 – איסור פרסום, קידום מכירות וחסויות של או בסיוע חברות הטבק.
 • סעיף 14 – נקיטת אמצעים לצמצום התלות בעישון ולעידוד הגמילה מעישון.
 • סעיף 15 – נקיטת אמצעים למאבק בסחר בלתי חוקי במוצרי טבק, כרכיב חיוני של הפיקוח על הטבק.
 • סעיף 16 – אימוץ אמצעים חקיקתיים, ביצועיים, מנהליים ואחרים לשם איסור על מכירת טבק לקטינים ועל ידי קטינים.
 • סעיף 17 – תמיכה בפעילויות חלופיות לצורכי פרנסה לפועלים, למגדלים ולמוכרים יחידים של טבק.
 • סעיף 18 – הגנה על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם בזיקה לגידול טבק וייצורו.
 • סעיף 19 – בחינת נקיטת צעדים לטיפול באחריות פלילית ואזרחית למטרות פיקוח על טבק, וסיוע הדדי בין הצדדים באמנה בנוגע להליכים משפטיים כאלה.
 • סעיף 19 – שיתוף פעולה בחילוף מידע אודות ההשפעות הבריאותיות של צריכת מוצרי טבק וחשיפה לעשן טבק, וכן אודות חקיקה ותקנות רלוונטיות.
 • סעיף 20 – פיתוח וקידום מחקר לאומי בתחום הפיקוח על טבק.
 • סעיף 22 – שיתוף פעולה בתחומים המדעיים, הטכנולוגיים והמשפטיים ומתן מומחיות בנושא.


ישראל חתומה ומחויבת לקידום יישום האמנה. כאנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים, שומה עליכם לפעול בהתאם לה, למען בריאות הציבור, עתיד ילדינו ועתיד העולם.

נוסח האמנה המקורי באנגלית:

https://fctc.who.int/

נוסח האמנה הרשמי בעברית:

כתבי אמנה 1527, כרך 56. אמנת מסגרת של ארגון הבריאות העולמי בדבר פיקוח על טבק, ז'נבה,21.5.2003

המיזם למיגור העישון - העולם נגד העישון האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך