הצהרה מחייבת למען מיגור מגפת העישון – גם ישראל בפנים

ב-2003 פורסמה על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק, ה-FCTC (ראשי תיבות של Framework Convention on Tobacco Control). אמנה זו, שנוסחה בז׳נבה, היא אחת מן האמנות ה״פופולריות״ בעולם, עליה חתמו עד כה 182 מדינות, בהן ישראל, שהצטרפה לאמנה בשנת פרסומה, וב-2005 אשררה את חתימתה עליה.

כתב האמנה מכיר בכך שמגפת הטבק היא בעיה עולמית בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור, ומשום כך נדרש שיתוף פעולה בינלאומי רחב על מנת להגיב לה ביעילות. ב״מגפת הטבק״ מכלילה האמנה צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק כאחד, והיא מכירה בכך ש״ראיות מדעיות קבעו באופן שאין עליו עוררין כי צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק גורמים מוות, מחלה ונכות, וכי יש פער זמן בין החשיפה לעישון ולשימושים האחרים של מוצרי טבק ולהתפרצות מחלות הקשורות לטבק״.

בין אבני היסוד המונחות בבסיס כתב האמנה מצוי סעיף 12 של האמנה הבינלאומית של האו״ם מ-1966 בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, לפיו ״לכל אדם יש זכות להנאה מהרמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה של בריאות גופנית ונפשית״, כמו גם קביעת ה-WHO לפיה זכות זו היא אחת מזכויות היסוד של כל אדם.

מטרת האמנה היא ״להגן על דורות ההווה והעתיד מההשלכות הבריאותיות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק ע״י מתן מסגרת לאמצעי פיקוח על טבק שייושמו ע״י הצדדים ברמות הלאומית, האזורית והבינלאומית על מנת לצמצם בהדרגה ובאופן מהותי את התפשטות השימוש בטבק והחשיפה לעשן טבק״.

ה-FCTC מהווה הצהרה של המדינות החברות בה לפיה הן מחויבות לפעול לקידום יישומם של סעיפי האמנה, כל מדינה על פי המנגנונים הרגולטוריים הקיימים בה. האמנה מונה 38 סעיפים, בהם מובעות עמדות ברורות בנושאים הנוגעים לפיקוח על הטבק:

ישראל חתומה ומחויבת לקידום יישום האמנה. כאנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים, שומה עליכם לפעול בהתאם לה, למען בריאות הציבור, עתיד ילדינו ועתיד העולם.

נוסח האמנה המקורי באנגלית:

http://www.who.int/fctc/text_download/en/

נוסח האמנה הרשמי בעברית:

כתבי אמנה 1527, כרך 56. אמנת מסגרת של ארגון הבריאות העולמי בדבר פיקוח על טבק, ז'נבה,21.5.2003

המיזם למיגור העישון - העולם נגד העישון האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק