הפקרת בני הנוער- עד מתי?

הנתונים מדברים, ומדגישים חזור והדגש: בתקופה של הסגרים והגבלת ההתקהלות, הייתה פחות חשיפה, התנסות והתמכרות של בני נוער למוצרי הטבק והעישון הקטלניים.
כעת, יש לפעול על מנת שגם בימים של שגרה וללא מגבלות, הממשלה תקדם מדיניות אכיפה אפקטיבית שתגן על בריאות בני הנוער.
* הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה היהודית בגילאי 15-17 שהתנסו בלפחות מוצר עישון אחד במהלך החודש האחרון.