חוזר מנכ״ל משרד החינוך: איסור העישון במוסדות חינוך

על אכיפת החוק והתמודדות עם עישון בשטח מוסדות חינוכיים

על רקע החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ״ג-1983 לפיו אסור לעשן ב״כל מקום במוסד חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי תלמידים וכן באזור הכניסה או היציאה, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה״, ובהמשך להחלטת ממשלה 3247 מה-29.5.2011 בדבר תוכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו, באפריל 2018 פרסם מנכ״ל משרד החינוך חוזר העוסק בנושאים הבאים:

  • מבוא כללי אודות תופעת העישון בישראל והסכנות הבריאותיות הטמונות בעישון אקטיבי ופסיבי.
  • הנחיות ליישום החוק במוסדות חינוך.
  • דרכי אכיפה של החוק במוסדות חינוך – הנחיות לאנשי הצוות החינוכי, טווח התגובות לעישון של בגירים (לרבות אנשי הצוות החינוכי) וטווח תגובות מפורט לעישון תלמידים.
  • צעדים מומלצים להטמעת המדיניות למניעת עישון.
  • תכניות חינוכיות למניעת השימוש בחומרים מסוכנים ולמניעת עישון.
  • גמילה מעישון (מורים ותלמידים) ותכניות התערבות.
  • נספחים: מגמות עישון בקרב ילדים ובני נוער, רשימה ופרטי התקשרות של המפקחים המחוזיים בנושא, רשימה ופרטי התקשרות של הרפרנטים המחוזיים לקידום הבריאות ורשימת מוסדות וארגונים הקשורים לנושא העישון.

 

מגמות עישון בקרב ילדים ובני נוער עולה

חשוב להבין שמדובר בכל אמצעי עישון, לא רק סיגריה רגילה, ובכל פעילות בית-ספרית, כפי שמובהר בסעיף 2.8 של חוזר המנכ״ל, לפיו ״יש להעביר לתלמידי המוסד החינוכי, כולל תלמידי כיתה י״ב, בני 18 ומעלה, המוגדרים כבגירים:

2.8.1 חל איסור עישון (לרבות תחליפי סיגריות, כגון סיגריות אלקטרוניות, נרגילות) בשטח בית הספר.

2.8.2 אסור לעשן בפעילות בית-ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי (כגון בטיול, בימי סיור, במסיבות ועוד).״

בשל היותו של גיל הנעורים שער הכניסה המסוכן ביותר לעולם העישון – ציות לחוק בין כותלי בית הספר והתמודדות נכונה עם מקרים שבהם בוצעה עבירה על החוק, בין אם על ידי איש סגל ובין אם על ידי תלמיד, הינם חיוניים ובעלי חשיבות רבה. הדבר מצריך ידיעה ברורה של החוק, מודעות לתגובות הדרושות, כפי שהן מופיעות בחוזר המנכ״ל, ונקיטת פעולה אסרטיבית.

 

לחוזר מנכ״ל משרד החינוך בנושא איסור העישון במוסדות חינוך לחצו כאן.

להחלטת ממשלה 3247 בדבר תוכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו מה-29.5.2011 לחצו כאן.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך