חוזר מנכ״ל משרד החינוך: איסור העישון במוסדות חינוך

באילו תקנות מחויבים מוסדות החינוך לעמוד בכל הנוגע לעישון?

העישון אסור בגני ילדים, בבתי ספר ובמוסדות חינוך אחרים – הגיוני לחלוטין, אבל מעבר להגיון הישר, הדבר מעוגן בחוק, או ליתר דיוק בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ״ג-1983.

חוק זה מגדיר את המקומות שבהם אסור לעשן. לענייננו, הוא אוסר על עישון ב״כל מקום במוסד חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי תלמידים וכן באזור הכניסה או היציאה, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה״, ובאופן ספציפי גם ב״גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, לרבות החצר״, וב״טווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה לגן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור״.

בהתאם לכך, ב-2018 פרסם מנכ״ל משרד החינוך חוזר בנושא, אשר בין היתר מנחה כיצד ליישם ולאכוף את החוק במוסדות חינוך וכיצד יש להגיב במקרים שבהם תלמיד או איש סגל נמצא מעשן, למרות האיסור בחוק, בשטח המוסד או במסגרת פעילות בית ספרית.

כמה נקודות מתוך חוזר המנכ״ל, שכדאי להורים לילדים ולבני נוער להיות מודעים להן:

– חל איסור על הקצאת פינת עישון במוסדות חינוך, לא רק עבור תלמידים אלא גם עבור עובדי הוראה. במילים אחרות, גם לאנשי סגל בגירים אסור בתכלית האיסור לעשן במוסדות חינוכיים.

– הנהלת המוסד החינוכי מחויבת להתערב במקרים שבהם תלמידים עישנו במסגרת פעילות בית ספרית (גם אם התרחשה מחוץ לכותלי המוסד).

– מנהל בית הספר מחויב לנקוט בפעולות המוגדרות בחוזר המנכ״ל במקרים שבהם התרחש עישון במסגרת מוסד הלימוד. אופני התגובה בהם הוא מחויב תלויים בגורמים הבאים: מיהו המעשן (בגיר, קטין בחינוך היסודי או קטין בחינוך העל-יסודי), האם מדובר במקרה חד-פעמי או בהתנהגות חוזרת והמסגרת שבה התרחש האירוע.

– גם במקרים בהם התקבל מידע על תלמיד בית ספר יסודי שעישן מחוץ למסגרת בית ספרית – חלה על מנהל המוסד לנקוט בפעולות, המפורטות בחוזר המנכ״ל.

– טווח התגובות, בהתאם למקרה ולנסיבות, כולל פנייה אל התלמיד בבקשה שיפסיק לעשן, שיחת בירור, יידוע ההורים, הטלת משימה חינוכית, הזמנת ההורים לשיחה בבית הספר, בניית תכנית התערבות ואף שיתוף גורמים נוספים.

עוד כולל חוזר המנכ״ל פירוט על צעדים מומלצים להטמעת מדיניות נגד עישון במוסד הלימודי ומידע על תכניות חינוכיות למניעת עישון ושימוש בחומרים מסוכנים ותכניות התערבות וגמילה מעישון.

גיל הנעורים מהווה שער כניסה מסוכן ביותר לעולם העישון. מכיוון שהמסגרת הלימודית היא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר בחיי נערים ונערות, תשומת לב מודגשת לנושא העישון ולסכנותיו היא חיונית על מנת לסייע להם לצלוח את דרכם אל הבגרות מבלי ליפול למלכודת העישון וההתמכרות לניקוטין. חוזר המנכ״ל בנושא הוא כלי רב עוצמה להבטחת בריאות הנוער, כל עוד ייושם באסרטיביות.

לחוזר מנכ״ל משרד החינוך בנושא איסור העישון במוסדות חינוך לחצו כאן.

מיזם למיגור העישון חוזר מנכ״ל משרד החינוך איסור העישון במוסדות חינוך
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך