חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג-1983

הסעיפים, ההחרגות והכלים ליישומו של החוק המקיף ביותר בתחום בישראל

חוק זה הוא החוק הישראלי המפורט והמקיף ביותר בנושא עישון ומוצרי טבק ועישון.

מטרת החוק היא להגן על בריאות הציבור, ובעיקר על קטינים, באמצעות איסור פרסום והגבלה של שיווק מוצרי טבק ועישון. סרטון קצר אודות החוק (המיועד לקהל יעד של הורים למתבגרים) תוכלו למצוא כאן.

החוק מגדיר מוצרי טבק ועישון כך:

""מוצר עישון" – כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981:

1. מוצר טבק;
2. חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
3. מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
4. סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;"

כלומר, ניתן לראות בבירור כי החוק תקף לכל המוצרים הנכללים תחת מטריית העישון, ללא יוצאים מן הכלל.

החוק קובע:

א. איסור פרסום בשבח העישון.
ב. איסור פרסום גורף של מוצרי עישון, למעט 4 ההחרגות הבאות:

1) מותר לפרסם מוצרי עישון בעיתונות המודפסת, ובלבד שמדובר בלא יותר ממודעה אחת ביום, ש-30% משטח הפרסומת מוקצה לאזהרה מפני נזקי העישון, שלמודעה מוצמדת הודעת נגד מטעם משרד הבריאות בגודל כפול מזה של הפרסומת (החל מכניסתו לתוקף של תיקון מס׳ 8 לחוק ב-1.6.2022) ושהפרסומת אינה מופיעה בעיתון המיועד לילדים או לנוער או במדורי בריאות, ספורט, בידור, בילוי או פנאי;
2) מותר לפרסם מוצרי עישון בחנויות ייעודיות או בשטח ייעודי בתוך חנות, ובלבד שהפרסום אינו גלוי למי שנמצא מחוץ לחנות או מחוץ לשטח הייעודי בחנות;
3) יצירות אמנות, כפי שמגדיר אותן החוק;
4) דיוור ישיר, ובלבד שהוא מכוון לבני 21 ומעלה וניתנה לכך הסכמה בכתב מראש.

ההחרגה הראשונה, הנוגעת לפרסום בעיתונות המודפסת, בוטלה ב-1.6.2022 בתיקון מס׳ 8 לחוק, ותוטמע בהדרגה עד לביטולה המלא ב-2029. החל מה-1.6.2022, חלות על פרסומות בעיתונות המודפסת גם המגבלות הבאות:
– בפרסומת לא יוצג מוצר עישון או סוג של מוצר עישון כעדיף על פני סוג מוצר עישון אחר.
– בפרסומת לא יוצגו ברקוד דו-ממדי (קוד QR) או הפניה לאתר אינטרנט.
– בפרסומת לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של האריזה האחידה שקבע החוק.

הטבלה הבאה מרכזת את איסור הפרסום על פי מקום הפרסום, לצד ההחרגות הקבועות בחוק:

מיפוי היבטי פרסום בחוק לפי ערוצי פרסום

ג. איסור על הצגת מוצרי עישון למכירה, למעט ההחרגות הבאות:

1) חנויות ייעודיות למוצרי עישון ואלכוהול או חלק ייעודי לכך בחנות, ובלבד שהפרסום אינו גלוי למי שנמצא מחוץ לחנות;
2) חנויות מקוונות, ובלבד שבנוגע למוצרים יוצגו רק הפרטים המותרים על פי חוק (״שם מוצר העישון, ארץ ייצורו, מחירו, חלקיו, רכיביו וכמותם ובמוצר, ולגבי סיגריה אלקטרונית – גם ריכוז הניקוטין במוצר״).

ד. הגבלות על שמות וצורות של מוצרים הדומים למוצרי עישון. למשל, החוק קובע כי אסור לייצר או לשווק ממתק או צעצוע בצורת סיגריה.
ה. איסור על הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי עישון.
ו. תנאים לייצור ולשיווק סיגריה אלקטרונית ומוצריה:

1) אסור לשווק סיגריות אלקטרוניות שריכוז הניקוטין בהן גבוה מ-20 מיליגרם למיליליטר, זאת בדומה לדירקטיבה האירופית, אותה ניתן למצוא כאן (סעיף 38).
2) אסור לשווק בקבוקים של נוזלי מילוי לסיגריות אלקטרוניות שאינם כוללים פקק חסין בפני פתיחה על ידי ילדים.

ז. איסור על שיווק מוצרי עישון בצירוף מתנות, פרסים או זכות להשתתף בהגרלה או בתחרות.
ח. איסור על מתן מוצר עישון בחינם או במחיר סמלי במסגרת מסחרית, למשל באירועי קידום ושיווק.
ט. איסור על מכירה או השכרה של מוצר עישון לקטין.
י. חובת הופעת אזהרה על אריזות מוצרי עישון, כמפורט בקישור זה ועל פי צו זה (מתוך אתר נבו).
האזהרות הנדרשות עבור כל מוצר מפורטות על פי חלוקה לסוגי המוצרים כאן:

האזהרות הנדרשות עבור כל מוצר מפורטות על פי חלוקה לסוגי המוצרים

יא. חובת דיווח של יצרני ויבואני מוצרי עישון על הוצאות עבור פרסומות המותרות בחוק. מידע על כך ניתן למצוא בדוח השנתי של שר הבריאות על העישון בישראל (פרק ח׳, עמ׳ 205) בקישור זה.
יב. חובת מכירת מוצרי עישון בחפיסות אחידות, כמפורט בקישור זה.
יג. חובת סימון מוצרי טבק ועישון, לשם מעקב אחר הברחות וסחר בלתי חוקי (טרם נקבעו תקנות מפורטות ליישום). כחלק מהצעדים לאשרור חתימתה של מדינת ישראל על הפרוטוקול הבינלאומי למאבק בסחר בלתי חוקי בטבק ומוצריו נוסף לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג-1983 במסגרת תיקון מס׳ 7, סעיף 9ג. המקנה לשר הבריאות את הסמכות לתקן תקנות בנוגע לסימון מוצרי עישון, לרבות הוראות שמטרתן סימון לשם זיהוי או עקיבות, כולל באמצעים אלקטרוניים.
יד. חובת צירוף עלון למוצרי עישון, בו מופיע מידע על נזקי העישון וגמילה ממנו (טרם נקבעו תקנות מפורטות ליישום).
טו. חובת דיווח על רכיבי מוצרי עישון ופרסום פירוט רכיבי מוצרי העישון באתר משרד הבריאות, כמפורט בקישור זה
ובקישור זה.
יש לציין כי משרד הבריאות טרם פרסם באתר המשרד את פירוט התכולה של מוצרי העישון כפי שהתקבלו מחברות הטבק.

הסעיפים, ההחרגות והכלים ליישומו של החוק המקיף ביותר בתחום בישראל

כלים ליישום החוק מספק משרד הבריאות לחברות הטבק בקישור זה.

בעוד שהחוק ברור ומחייב, האכיפה מדשדשת מאחור. במאבק למיגור העישון ישנה כיום חשיבות עליונה לפעולה למען יישום ואכיפת החוקים, שנועדו להגן על ילדינו מפני חשיפה לתופעה בעלת פוטנציאל הרס משמעותי לבריאותם.

לנוסח החוק המלא באתר נבו לחצו כאן.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך