חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס׳ 8), התשפ״ב-2022

סוף להחרגת העיתונות המודפסת מאיסור הפרסומת של מוצרי העישון

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג-1983, הוא החוק הישראלי המפורט והמקיף ביותר בנושא עישון ומוצרי טבק ועישון, ומטרתו להגן על בריאות הציבור, ובעיקר על קטינים ומעשנים לשעבר, באמצעות איסור פרסום והגבלה של שיווק מוצרי טבק ועישון.

במרץ ב-2019 נכנס לתוקף תיקון מס׳ 7 של החוק, אשר החיל איסור פרסום גורף על מוצרי טבק ועישון, למעט החרגת העיתונות המודפסת. בנוגע לעיתונות המודפסת נקבעו רגולציות אחרות ומתירניות יותר, בעיקר בשל טיעונים שעלו בדבר החשש מפגיעה בהכנסות העיתונים מהתשלום עבור המודעות, אשר תוביל לפגיעה בחופש העיתונות.

בכנסת הנוכחית (ה-24) נדונה הצעת חוק שתחילה ביקשה לבטל באופן מידי את החרגת העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום ה(כמעט) גורף, בעיקר לאור העובדה ששיעור המעשנים במדינת ישראל עומד על כ-20%, ונוכח עדויות לפיהן החשיפה לפרסום מוצרי העישון מגבירה את צריכתם בקרב מעשנים ומעלה את הסיכון להתחלות עישון בגיל הנעורים. ואולם, בשל חילוקי דעות – חברי הכנסת הגיעו לפשרה לפיה אושר מהלך מדורג של שינוי ההחרגה, עד לביטולה המלא ב-2029.

במסגרת זו, ב-1.6.22 נכנסו לתוקף המגבלות הבאות על תוכן הפרסומות בעיתונות המודפסת:

  • בפרסומות לא יוצג מוצר עישון או סוג של מוצר עישון כעדיף על פני סוג מוצר עישון אחר.
  • בפרסומות לא יוצגו ברקוד דו-ממדי (קוד QR) או הפניה לאתר אינטרנט.
  • בפרסומות לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של האריזה האחידה שקבע החוק.

נוסף על כך, עד ל-31.3.2025, שטח מודעות הנגד מטעם משרד הבריאות, המחויבות להופיע בצמידות לפרסומת, יהיה כפול משטח הפרסומת (במקום בגודל זהה עד כה).

החל ממרץ 2025, שטח הפרסומת בעיתונות המודפסת המוקדש לפרסום מוצרי עישון ירד בכל שנה ב-25% ביחס לזה שהוקצה למודעות אלה בשנה הקודמת.

החל משנת 2029, ייאסר לחלוטין פרסום מוצרי עישון בעיתונות המודפסת.

לנוסח החוק המלא באתר נבו לחצו כאן.
לנוסח הצעת החוק המלאה באתר נבו לחצו כאן.
לנוסח המלא של תיקון מס׳ 8 באתר נבו לחצו כאן.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך