חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס״א-2000

מטרת החוק היא להביא את שר הבריאות להציג לכנסת ישראל באופן שקוף את נתוני העישון בארץ בכל שנה ואת התקדמות יישום התכנית לצמצום היקף התופעה. הדבר נעשה באמצעות דוח המוגש לכנסת אחת לשנה, עד ה-31 במרץ. הדוח וממצאיו נדונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עד 60 יום ממועד הגשתו.

שר הבריאות מחויב למסור לכנסת את הנתונים הבאים:

  • אחוז המעשנים באוכלוסייה.
  • מספר המעשנים לפי קבוצות גיל (לרבות נוער), התפלגות מגדרית ומגזרים שונים.
  • פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון ונזקיו.
  • חקיקה רלוונטית שטרם הושלמה, והסיבות לכך.
  • מידת האכיפה של החוקים הרלוונטיים.
  • מידע עדכני על נזקי העישון והחשיפה לו.
  • כל נתון רלוונטי אחר שפרסמה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
  • כל נתון אחר שהשר חושב שראוי לכלול בדיווחו.

החל מדוח שר הבריאות לשנת 2016, שפורסם בשנת 2018, המסמך כולל את פרק י׳ (ראו, למשל, הדוח האחרון כאן), העוסק בדיווח ושקיפות בכל הנוגע לפעילות של משרד הבריאות מול חברות הטבק. למרות שדוח השר מרכז את כלל העשייה הממשלתית בתחום המאבק בעישון, פרק זה, לבינתיים, כולל דיווח על מפגשים של נציגי משרד הבריאות בלבד עם נציגי חברות הטבק העישון, ואינו משקף את המצב בכלל משרדי הממשלה.

שקיפות זו היא אחד מהצעדים שלקח על עצמו משרד הבריאות בעקבות אמנת ה-FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) שפורסמה על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO ב-2003. באופן ספציפי, פעולות משרד הבריאות למען שקיפות בנושא העישון והטבק נובעות מסעיף 5.3 של האמנה, העוסק בהגנה על מדיניות בריאות ציבורית לצמצום העישון מפני אינטרסים כלכליים ואחרים של תעשיית הטבק.

דוח שר הבריאות, הנסמך על מקורות מידע רבים ומרכז נתוני אמת על מצב העישון במדינת ישראל, מיועד להוות כלי בידי קובעי המדיניות, לשם ניטור וקבלת החלטות במאבק נגד העישון. קריאה מדוקדקת בנתוני הדוח חיונית להבנת המגמות הקיימות ולתכנון מתווה ודרכי פעולה לצמצום תופעת העישון בישראל.

לנוסח החוק המלא באתר נבו לחצו כאן.

לדוחות השנתיים באתר משרד הבריאות לחצו כאן.

לעמוד באתר משרד הבריאות העוסק בשקיפות מידע בהקשר של חברות הטבק והעישון לחצו כאן.

עוד בנושא באתר משרד האוצר לחצו כאן.

המיזם למיגור העישון - חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך