חקיקה בתחום העישון במדינת ישראל


אלה החוקים שחוקקה המדינה לטובת המאבק בעישון

להלן קישורים לחוקים, לתקנות ולחוזרי מנכ"ל בתחום המאבק בעישון:

צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002 (באתר נבו) 
חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס 8׳), התשפ״ב-2022

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך – איסור העישון במוסדות חינוך / הוראת קבע מס׳ 0087 – החלפה
חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות – איסור עישון בבתי חולים ומרפאות 7/2012

 

פרטי מפרט מכס

 


חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות – איסור מכירת מוצרי טבק בבתי חולים 9/2013
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגה של הודעה)(תיקון), התשפ"א-2021 

 

 

המיזם למיגור העישון - חקיקה בתחום העישון במדינת ישראל
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך