חקיקה המתייחסת לנקודות לממכר מוצרי טבק ועישון

אילו תקנות מחיל החוק על בתי העסק?

שני קבצי תקנות רלוונטיים עבור בתי עסק המוכרים מוצרי טבק ועישון בישראל, האחד הוא מפרט 6.14 לפי חוק רישוי העסקים והשני הוא תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק:

  1. מפרט מס' 6.14 לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 מיום 30.12.2020 – מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת; "מוצר עישון" – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983.

להורדת פוסטר עבור עסקים על בסיס המפרט האחיד – לחצו כאן

משרד הפנים קובע מפרטים אחידים לבתי עסק, על פי ענפים שונים. לצד הוראות בדבר סידורי בטיחות אש, מערכות מים ושפכים, המפרט האחיד לעסקים המוכרים מוצרי עישון קובע:

א. תחולה של חוקים ותקנות שונים, בהם כאלה המופיעים כאן, כאן וכאן.
ב. איסור על עישון בבית העסק.
ג. איסור על החזקת מוצרי עישון דלוקים.
ד. איסור על הקצאת אזור/חדר עישון.
ה. חיוב קביעת שלטים המורים על איסור העישון.
ו. חיוב בעל העסק לפקח על חוקי העישון או החזקת מוצר עישון דלוק בבית העסק.
ז. איסור על שימוש במוצרי עישון בבית העסק, כולל מאפרה.
ח. איסור על מכירה או השכרה של מוצרי עישון למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
ט. איסור על הצגת מוצרי עישון למכירה.

י. איסור על מכירת מוצרי עישון מחוץ למבנה העסק, למשל בדוכן או ביריד.
יא. איסור על הצבת מכונה אוטומטית שנמכרים בה מוצרי עישון.
יב. איסור על מכירה, שיווק או הפצה של מוצרי עישון אליהם נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתף בהגרלה או בתחרות.
יג. איסור על מתן מוצר עישון במתנה או במחיר סמלי במסגרת מסחרית, למשל באירועי קידום ושיווק.
יד. איסור על מכירת או הפצת מוצרי עישון באריזה שאינה מופיעה עליה האזהרה הנדרשת על פי חוק, או שלא באריזה האחידה המחויבת על פי חוק.
טו. איסור על החזקת מוצרי עישון שאינם עומדים בדרישות המוגדרות בחוק.
טז. איסור על שיווק מוצרי טבק בתפזורת.
יז. איסור על פרסום מוצרי עישון, על פי המפורט בחוק.

יח. הצבת השלט הבא במקום בולט (נוסח חדש זה ייכנס לתוקף ב-11.9.21):

שלט אסור מכירה

להרחבה בנושא השילוט לחצו כאן.

 2. תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגה של הודעה), התשס״א-2005

התקנה הקובעת את המידות, את הצבעים ואת החומר שממנו ייוצר השלט המתחייב מהתקנה הקודמת.

לנוסח המפרט המלא בפורטל הממשלתי לחצו כאן.

לנוסח התקנות המלא באתר נבו לחצו כאן.

אילו תקנות מחיל החוק על בתי העסק - חקיקה המתייחסת לנקודות לממכר מוצרי טבק ועישון

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך