כחלון יכול למנוע דור חדש של מכורים

באחרונה יצאה חברת פיליפ מוריס, השולטת ביותר מ-50% משוק הסיגריות בישראל, בקמפיין פרסומי בעלות מוערכת של כמיליון שקלים. הקמפיין בישר על הורדה של מחירי הסיגריות בחפיסה ב-1.5 שקלים, ועל הפחתת מחיר חפיסת הטבק לגלגול בשבעה שקלים. אך מעבר לכותרות בדבר ירידה במחירי הסיגריות, המהלך כמעט לא זכה לתשומת לב ציבורית וכמעט לא נדונו השלכותיו על בריאות הציבור ועל הכנסות המדינה ממיסוי מוצרי הטבק. גם עמדת הרגולטורים לגביו טרם נשמעה. הדממה הזו היא טעות קשה, שכן מדובר במהלך מסוכן.

בשנים האחרונות נהגו חברות הטבק נהגו בשנים האחרונות להעלות את מחירי מוצריהן ב–1–2 שקלים מדי שנה. במקביל, המדינה לא דאגה לעדכן את גובה המס ולהטיל מס שווה על כלל מוצרי הטבק בשוק – ובראשם המס על הטבק לגלגול, שנותר נמוך משמעותית בהשוואה למס על סיגריות. כתוצאה מכך, היקף המשתמשים בטבק לגלגול עלה בהתמדה. כיום הטבק לגלגול מהווה כ-13% משוק מוצרי הטבק – פועל יוצא של המס הנמוך המוטל על המוצר.

הודעתה של פיליפ מוריס על הורדת המחיר לחפיסת טבק לגלגול מנצלת עוד יותר את כשל המיסוי בתחום. המהלך מעביר לציבור מסר שלפיו הטבק לגלגול זול וזמין יותר מאי פעם, ובכך מזמין עוד ועוד צרכנים לרכוש אותו, ועוד צעירים להתנסות בו ולהתמכר לו. בכך, חותרת הורדת המחירים תחת עמדתו המקצועית של משרד הבריאות, שבניגוד לעמדתו של משרד האוצר דוגל בהשוואת המיסוי של כלל מוצרי הטבק למס על הסיגריות, ותמך בצו המיסוי שנחתם בחודשים האחרונים למיסוי סיגריית ה-IQOS. עמדתו של משרד הבריאות נובעת כמובן מהרצון להקטין את היקף הצריכה של טבק ולהגן על בריאות הציבור – ובעיקר על בריאותם של בני הנוער והצעירים.

בהקשר זה יש לזכור, כי בישראל יש בכל שנה כ-8,000 מקרי מוות מוקדם כתוצאה משימוש במוצרי טבק, מהם כ-800 בני אדם שנחשפו לעישון באופן כפוי. שימוש במוצרי טבק הוא גורם המוות המוקדם המוביל בקרב אוכלוסיית ישראל – יותר מכל מקרי המוות מאירועי טרור, תאונות דרכים וזיהום אוויר גם יחד. בניגוד לגורמי המוות האלה, לא קיים עוד גורם סיכון בודד כמו העישון אשר הוכח באופן מדעי שניתן למנוע אותו.

שורה של מחקרים הוכיחו כי מיסוי משמעותי של מוצרי טבק הוא הצעד האפקטיבי ביותר להפחתת הצריכה, להורדת היקף העישון ולמניעת הצטרפותם של בני נוער וצעירים למעגל המשתמשים. בהתאם לכך, ובהיעדר חקיקה להגבלת השיווק של מוצרי טבק בישראל, המיסוי הוא הכלי המרכזי המצוי בידי המדינה כדי להילחם בעישון. אלא ששיעורי המס אינם שווים, וחוסר השוויון מוביל לעידוד הצריכה של מוצרים מסוכנים דוגמת הטבק לגלגול.

כדי למנוע זאת, אסור להשלים עם היעדר הרגולציה על מחירי מוצרי הטבק. הפתרון שעליו ממליצים כיום מומחים למניעת עישון ברחבי העולם הוא קביעת מס מינימלי על מוצרי טבק. מס כזה, בשיעור גבוה יחסית, נועד להבטיח כי המחיר לצרכן של סיגריות ושל מוצרי עישון אחרים לא יירד מתחת לרף מסוים – גם אם חברות הטבק יכריזו על הורדת מחירים. במלים אחרות, חברות הטבק יוכלו להמשיך לפתות משתמשים חדשים, אבל המדינה תהיה שם בשביל לפרוש רשת ביטחון בדמות מחיר מינימלי, ולהגן בעיקר על בני הנוער והצעירים מפני שימוש במוצרים המסוכנים.

על שר האוצר, משה כחלון, להשוות אפוא בין שיעור המס המוטל על מוצרי הטבק השונים לבין זה המוטל על הסיגריות בחפיסה וסיגריית ה- IQOS, ובראשם הטבק לגלגול. במקביל, עליו לעדכן את נוסחת המס כך שתכלול בנוסף מס מינימום על כלל מוצרי העישון בישראל – כדי למנוע מחברות הטבק ליצור כאן דור נוסף של מכורים.

מועד: 23.4.2018
כחלון יכול למנוע דור חדש של מכורים

מאמר דעה בדה-מרקר על מיסוי מוצרי טבק, לרבות מס מינימום

כחלון יכול למנוע דור חדש של מכורים
המיזם למיגור העישון לוגו לבן

כל העדכונים והחדשות
בנושא מיגור העישון
אצלכם למייל

הירשמו עכשיו