לחיי מדינת ישראל ולמען בריאות ילדינו

המיזם למיגור העישון מברך את חברי הממשלה החדשה עם תחילת כהונתם. אנו סמוכים ובטוחים כי המחויבות שלכם לבריאות דור העתיד תבוא לידי ביטוי בהובלת מדיניות ברורה ונחושה של חקיקה ואכיפה אפקטיבית, לבלימת מגפת העישון – ובראש ובראשונה הסיגריות האלקטרוניות – בקרב בני הנוער. הצלחתכם – הצלחתנו!
 
צילום: אבי אוחיון / לע"ם
 
 
 
לחיי מדינת ישראל ולמען בריאות ילדינו!