מיגור העישון: 20 שנות ועדות ציבוריות


ועדות גילון וגמזו, החלטת ממשלה 3247 ועוד

בשנת 1999 ההסתדרות הרפואית בישראל עתרה לבג״צ בבקשה להכריז על הניקוטין והטבק כסמים מסוכנים. לעתירה זו השיב משרד הבריאות כי העישון גורם לנזקים בריאותיים חמורים וכי לאור זאת יהיה נכון יותר להתייחס אליו באופן מקיף באמצעות גיבוש המלצות למדיניות שתביא לצמצום העישון ולהפחתת נזקיו.

בעקבות כך מונתה ״ועדת גילון״, ועדה ציבורית שמטרתה להתייחס להגבלות עישון וליבוא, יצוא, מכירה, הפצה ופרסום של מוצרי טבק. הוועדה, בראשות השופט אלון גילון, בחנה את נושא העישון באופן רחב, אך לא הגישה דוח מסכם או המלצות.

אי לכך, בשנת 2010 הוקמה ״ועדת גמזו״, ועדה ייעודית לצמצום העישון ונזקיו, בראשות פרופ׳ (אז ד״ר) רוני גמזו, מנכ״ל משרד הבריאות דאז. עבודת הוועדה לאורך שישה מפגשים מובנים הניבה דוח שהוגש ב-2011 וכלל הנחיות, המלצות ותכנית לאומית, שאלה עיקריה:

 1. מדיניות כוללת ומקיפה העוסקת בכל היבטי העישון והשימוש במוצרי טבק.
 2. הקמת גוף מרכזי בתוך משרד הבריאות שיעסוק בנושא ובאכיפת החקיקה הרלוונטית.
 3. שיפור ההגנה על הציבור מפני החשיפה לעישון כפוי.
 4. צמצום הצטרפות צעירים למעגל המכורים לעישון.
 5. שינויים במדיניות המיסוי על מוצרי טבק.
 6. שיפור והרחבה של שירותי הגמילה מעישון המוצעים לציבור.
 7. הרחבת השימוש בהסברה ובתקשורת לשם העלאת המודעות לעישון ולנזקיו.
 8. הקמת צוות בין-משרדי לנושא הזיהום מבדלי סיגריות.
 9. תכנית ייעודית לצמצום העישון בחברה הערבית.
 10. קביעת יעדים מוגדרים ומדידים שאותם תשאף התכנית להשיג עד שנת 2020.

 

בעקבות עבודתה ותוצריה של ״ועדת גמזו״, הוגשה לאישור הכנסת הצעת מחליטים בדבר תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו. החלטת ממשלה 3247 אושרה ב-29.5.2011, לפיה:

 • יוטל על שר הבריאות להקים יחידה ציבורית למאבק בעישון, שמטרתה ליישם את התכנית הלאומית לצמצום העישון.
 • יוטל על שר הבריאות להפיץ תוך 90 יום תזכיר חוק לתיקון חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ״ג-1983, במטרה לשפר את ההגנה על הציבור מפני עישון כפוי.
 • יוטל על שר הבריאות להפיץ תוך 90 יום תזכיר חוק לתיקון חוק להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ״ג-1983, כך שיכיל מגבלות מחמירות יותר.
 • יוטל על שר האוצר לבחון את המלצות הוועדה בנוגע למיסוי מוצרי טבק ולהגיש המלצותיו לממשלה תוך 90 יום.
 • יוטל על השר להגנת הסביבה להקים צוות משותף עם משרד הבריאות לגיבוש תכנית לצמצום נזקי בדלי הסיגריות ולהגישה לממשלה תוך שנה.
 • יוטל על שר החינוך לקבוע תכנית לניסוי של בתי ספר נקיים מעישון.

 

חמש שנים מיום אישור החלטת הממשלה, פרסם המרכז להעצמת האזרח, במסגרת פרויקט מוניטור, דוח הבוחן את מידת יישומה של החלטת הממשלה 3247, נכון למאי 2016.

בשנת 2018 פרסם מבקר המדינה דוח בדבר ״פעולות רשויות השלטון לצמצום העישון ונזקיו״, בו התייחס, בין היתר, למידת יישום החלטת ממשלה 3247.

לנוסח המלא של החלטת הממשלה ושל דוח ״ועדת גמזו״ לחצו כאן.

לדוח מוניטור של המרכז להעצמת האזרח לחצו כאן.

לדוח מבקר המדינה 68ג' לשנת 2018 – "משרד הבריאות – פעולות רשויות השלטון לצמצום העישון ונזקיו" לחצו כאן.

 

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך