מעל לכל ספק: מחקר חדש בוחן אסטרטגיה משבשת ידועה

כיצד תעשיית הטבק משפיעה על הציבור באמצעות זריעת ספק בעובדות

תעשיות בעלות פוטנציאל של פגיעה בבריאות ובסביבה, בהן תעשיות הטבק, דלקי המאובנים, האלכוהול והמשקאות הממותקים, משתמשות באסטרטגיות שונות, יעילות ורבות עוצמה בניסיון להשפיע על הרמה בה הציבור מבין את הסיכונים הנשקפים ממוצרי הצריכה שהן מייצרות.

מחקר חדש בדק כיצד אחת מהאסטרטגיות הללו, הטלת ספק בראיות המדעיות, מובילה את הציבור להטיל ספק בסיכונים ובנזקים הגלומים במוצרים שמייצרות התעשיות המזיקות. בפרט, תעשיית הטבק מתמחה בהטלת ספק בנזק הגלום במוצריה ועל ידי כך ריכוך תחושת הדחיפות לפעול נגדה, מה שמונע או מעכב רגולציות ממשלתיות, מסייע לתעשייה נוכח אתגרים שהחוק מציב בפניה ומשריש את המשך קניית וצריכת מוצריה.

אחת מטקטיקות המפתח בהן משתמשת תעשיית הטבק והניקוטין על מנת להטיל ספק בראיות מחקריות היא שימוש בטיעונים סיבתיים אלטרנטיביים, כלומר טענות לפיהן הנזקים המתועדים כתוצאה משימוש במוצרי העישון נגרמים מסיבה אחרת, שאינה עישון. למשל, התעשייה מנסה למשוך את תשומת הלב הציבורית לזיהום האוויר כגורם, כביכול, לסרטן הריאות, אל מול מחקרים המייחסים זאת ישירות לעישון. באופן דומה, תעשיית דלקי המאובנים מסיטה את תשומת הלב אל גורמים אחרים המביאים, לכאורה, לשינוי האקלים.

המחקר החדש מתמקד באופן בו טיעוני תעשיות מזיקות (עישון, אלכוהול, משקאות ממותקים ודלקי מאובנים) משפיעים על רמת הוודאות של הנבדקים ביחס לסיכון ולנזקים הנגרמים מהצריכה והשימוש במוצריהן ופעולותיהן.

במהלך המחקר נחשפו הנבדקים למידע שעסק בנזקי התעשיות, כאשר חלק מהמידע יוצר על ידי התעשיות עצמן, וחלק על ידי גופים שלא ידוע על כל קשר בינם לבין התעשיות.

ממצאים עיקריים:

  • בכל התעשיות שנבדקו, החשיפה למסרים שנתמכו על יד התעשייה עצמה הגבירו במידה משמעותית את אי-הוודאות או את הוודאות השגויה לפיה אין סיכון במוצרי או פעולות התעשייה האמורה, בהשוואה למסרים עובדתיים ברורים שייצרו הקבוצות הבלתי תלויות.
  • ההשפעה הייתה גדולה יותר במקרה של אנשים שלפני המחקר דיווחו שאין להם ידע, שיש להם מעט מאוד ידע או שיש להם ידע ברמה בינונית בנוגע למידע על נזקים שאליו נחשפו במחקר. כלומר, לא רק שמסרי התעשייה מייצרים אי-ודאות, אלא שהם גם מגבירים פערים.

לאור הממצאים, החוקרים העלו את השאלה האם נכון לפעול באופן אקטיבי בכדי למנוע מיצרני מוצרים מזיקים וממי שממומן על ידם מלתקשר סיכונים בריאותיים לציבור.

אי לכך, ברור כי המשך החתירה לרגולציה שתצמצם את מגע הציבור עם ״הסברה״ מטעם חברות הטבק והעישון תצמצם את הבלבול, ההטעיה והדיסאינפורמציה המיוצרות על התעשייה, ועלולות לעלות בבריאות של בני אדם.

למאמר המלא לחצו כאן.

לסרטון המציג את המחקר ותוצאותיו לחצו כאן

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך