מצילים את בני הנוער!

שנים של פטור ממס על הסיגריות האלקטרוניות תרמו את חלקם להתפשטות השימוש בקרב בני הנוער, עד לרמה של מגפה.
לכן, אנו קוראים ליו"ר ועדת הכספים Alex Kushnir – אלכס קושניר ולחברי ועדת הכספים לאשר לאלתר את צו המיסוי על הסיגריות האלקטרוניות ובכך להגן על בריאותו של דור העתיד.
זאת, מתוך הבנה כי לסוגיית המחיר של המוצרים הממכרים יש תפקיד מרכזי בהכנסת בני נוער למעגל העישון הקטלני.
 
מצילים את בני הנוער! - צו השעה