מצילים את הנוער ואת הילדים

גם באוסטרליה, הרשויות – ובפרט משרד החינוך – מבינות שמיגור מגפת הסיגריות האלקטרוניות שפשתה בקרב בני הנוער הוא צו השעה. לאור ממצאים לפיהם בני הנוער אינם מודעים למלוא הנזק שהמוצרים הממכרים מהווים לבריאותם, במחוז אוסטרליה הדרומית הוחלט על הקצאת 2 מיליון דולר לטובת פעילויות חינוך והסברה בבתי הספר.
הגיעה העת שגם כאן, בישראל, נראה צעדים אקטיביים של הממשל לצמצום פערי הידע בנוגע לסכנת הסיגריות האלקטרוניות בקרב בני הנוער, על מנת להבטיח את בריאות דור העתיד.
לדיווח המלא> https://bit.ly/HEALTH-200
 
מצילים את הנוער ואת הילדים