משרד הבריאות על ניוטרל במאבק בעישון

על אף הסכנה הידועה לכל, מעולם לא נאסרה בישראל מכירה של מוצרי העישון. שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון, טוענת שאם בעולמות המזון והתמרוקים ממלא משרד הבריאות את ייעודו כרגולטור, בתחום העישון, שהינו בעל פוטנציאל לנזק משמעותי לא פחות, הוא כושל במשימה זו
 
משרד הבריאות על ניוטרל במאבק בעישון
שירה כסלו (צילום חן גלילי)

באחרונה, מילא משרד הבריאות כראוי את תפקידו כמפקח על בטיחות המזון כשהורה להוריד מהמדפים את מוצרי השוקולד של חברת שטראוס. זאת, לאחר גילוי חיידק הסלמונלה במפעל החברה והחשש שהתעורר בעקבות כך לפגיעה בבריאות הציבור. החיידק התגלה בדגימה שיטתית של רכיבי המוצרים בשרשרת הייצור ולאחר איתור ממצאים, שהעידו על קיום אפשרי של בעיה. זו דוגמא לפעולה תקינה של המנגנונים הממשלתיים ולהתנהלות שלטונית סדורה, המאפשרות איתור בעיה בשלביה המוקדמים והתערבות המונעת התפשטות מפגע בריאותי. אלא שאם בעולמות המזון והתמרוקים, ממלא משרד הבריאות את ייעודו כרגולטור, בתחום אחר, שהינו בעל פוטנציאל לנזק משמעותי לא פחות, הוא כושל במשימה זו – זהו תחום העישון.

שלא כמוצרי המזון, מוצרי הטבק והניקוטין אינם כלולים במעטפת ההגנה של משרד הבריאות. על אף קביעת המשרד עצמו כי מדובר במוצרים ממכרים ומזיקים לבריאות – מוצרי העישון על שלל צורותיהם (סיגריות, טבק לגלגול, טבק לנרגילה, סיגריות אלקטרוניות וטבק להרחה וללעיסה) מוגדרים כמוצרי צריכה, וניתנים לרכישה בכל פיצוציה, רשת מזון, חנות נוחות ובהזמנה אונליין. על אף הסכנה הידועה לכל הכרוכה בשימוש במוצרים אלה, מעולם לא נאסרה בישראל מכירה של מוצרי העישון.

עד לאחרונה, גם אם לא הוביל אותם באופן אקטיבי, משרד הבריאות תמך במספר מהלכים במאבק בעישון. בין היתר, המשרד עמד מאחורי מהלכים, כגון חוק איסור פרסום מוצרי טבק ועישון, איסור מכירה לקטינים, השוואת המס על הטבק לגלגול לסיגריות הרגילות והטלת מס על סיגריות אלקטרוניות. אף שמעולם לא עמד על קביעתן של סמכויות בתחום האכיפה כדי לוודא שהחוקים נגד עישון יקוימו – עמדתו עד כה הייתה ברורה ועקבית.
 
והנה, עתה, מקדם משרד הבריאות מהלך אשר במקום לצמצם את השימוש במוצרי עישון – סופו שיכניס מוצרים חדשים למעגל העישון בישראל.
 
בשבועות הקרובים, בעידוד משרד הבריאות, צפויה ועדת הבריאות של הכנסת לדון בדוח "ועדת שמר", שהמליצה לאשר הוצאת מוצרים מבוססי CBD (מוצרים המכילים חומר פעיל בשם קנאבידול, המצוי בסם הקנאבוס) מחוץ לפקודת הסמים המסוכנים. הוועדה המליצה לאשר הוצאת מוצרים אלה מפקודת הסמים המסוכנים, בשלב זה לשם קידום המחקר בלבד, וזאת מבלי שיתאפשרו מכירתם ושיווקם בשנתיים הקרובות בישראל. זאת, בין היתר, כיוון שאין לשלול סיכון בריאותי לחשיפה מתמשכת ולא מבוקרת ל-CBD ונגזרותיו. משרד הבריאות מיהר לאמץ את המלצות הוועדה מבלי לבחון לעומק את השלכותיו של המהלך הצור ואת ך האפשרי בצמצום הפגיעה בבריאות הציבור.
 
בניסוח הזה של ההחלטה, מתעלם משרד הבריאות מהבדל משמעותי בין מוצרי מזון ותמרוקים הכוללים CBD למוצרי עישון מבוססי CBD. בעוד מוצרי המזון והתמרוקים נמצאים תחת פיקוח ואכיפה בעלות שיניים מצד משרד הבריאות, אין זה המצב ביחס למוצרי עישון. למשרד הבריאות אין כל יכולות פיקוח ואכיפה ממשיות על שיווק ומכירה של מוצרי עישון בישראל, וטרם נקבעו הרגולציות המחייבות וההתוויות לשיווקם של מוצרי עישון מבוססי CBD בישראל. משמעות הדבר היא שמרגע הוצאת החומר מפקודת הסמים המסוכנים, ניתן יהיה לרכוש מוצרי עישון מבוססי CBD כמוצרי צריכה לכל דבר ועניין ולא יחולו על מוצרים אלה ההגבלות החלות על מוצרי עישון אחרים. גם אם לא זו הייתה כוונת משרד הבריאות, הוספת מוצרי עישון נוספים לשוק, תהיה התוצאה בפועל של יישום ההחלטה.
 
אין זה המקרה הראשון החושף את אזלת היד של משרד הבריאות בפיקוח ואכיפה של מהלכים שהוא עצמו חותם עליהם או שותף לקידומם. כך, למשל, במהלך שנת 2018, בדיונים נרחבים שהתקיימו בוועדת הכלכלה בכנסת, בתמיכת משרד הבריאות, עודכנו ההגבלות על פרסום ושיווק מוצרי עישון, ביניהם איסור פרסום (למעט החרגת העיתונות המודפסת), איסור מכירה לקטינים, איסור הצגה למכירה, חובת חפיסות אחידות (בצבע חום וללא שימוש בלוגו), חובת צירוף אזהרות בריאות מוגדלות (בטקסט בלבד וללא תמונות) והגבלת ריכוז הניקוטין בסיגריות אלקטרוניות, בדומה לרגולציה הנהוגה באיחוד האירופי. יחד עם זאת, לא נקבעו למשרד הבריאות כל סמכויות פיקוח, בקרה ומנגנוני אכיפה סביב תכולת המוצר, שיווקו ומכירתו. התוצאה ניכרת במציאות הנוכחית בשטח, בה גוברים הכוחות הכלכליים על אלו של בריאות הציבור. הזינוק בשלוש השנים האחרונות בשימוש בסיגריות אלקטרוניות במגוון טעמים בקרב בני-נוער וצעירים הוא אולי ההוכחה הברורה ביותר למגמה זו.
 
והנה, באורח דומה, גם הפעם, סביב הוצאת מוצרי עישון מבוססי CBD מפקודת הסמים המסוכנים, משרד הבריאות מוביל את המהלך, אך בה במידה, אינו דורש לכרוך את השינוי בהטלת מגבלות על השיווק והמכירה שלהם בשוק בדומה למוצרי עישון אחרים ובנטילת סמכויות פיקוח ואכיפה לידיו. התוצאה מזיקה: הוצאת מוצרי הCBD- מפקודת הסמים המסוכנים בגרסתה הנוכחית מוסיפה שמן למדורת העישון ורק תחמיר את הפגיעה בבריאות הציבור.
 
ואולם, המערכה טרם הסתיימה. עדיין ניתן לשנות את רוע הגזרה. כל זמן שמשרד הבריאות נטול סמכויות פיקוח ואכיפה ביחס למוצרי עישון הכוללים CBD, יש להתנגד להוצאת מוצרים מבוססי CBD מפקודת הסמים המסוכנים. כל עוד לא נקבעו רגולטור בעל שיניים ותנאי פיקוח למכירתם של מוצרים אלה בישראל וזאת לצד קביעתן של סמכויות פיקוח ואכיפה אמיתיות לכלל מוצרי העישון, ובכללם מוצרים המבוססים על CBD – לא ניתן לשקול בחיוב את הוצאת מוצרי העישון מבוססי ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים.