סיגריות אלקטרוניות מזיקות לבריאות. נקודה.

מחקר חדש מצביע על ההשפעה ההרסנית של המוצרים הממכרים על דור העתיד.
ע"פ הנתונים, בעוד שמוצרי עישון בטעמים שאינם טעם טבק מהווים שער כניסה עיקרי למעגל הממכר והקטלני של העישון בקרב בני הנוער, הרי שדווקא מי שמתנסה במוצרים בטעמי מנטול ומנטה סיכוייו להתמכר ולהמשיך לעשן גם בתור מבוגר גדולים יותר.
בשורה התחתונה, המחקר מדגיש חזור והדגש כי הסיגריות האלקטרוניות מזיקות בכל תצורה וטעם שבו הן משווקות ועל כן, יש לפעול ביתר שאת על מנת להרחיקם ככל שרק ניתן מבני הנוער, ולאסור את השיווק של מוצרי עישון בטעמים שאינם טבק.