סקר: העלאת מחיר הטבק לגלגול תגרום לירידה במעשנים

השר כחלון יכול לגמול 123,500 צעירים מעישון, ולמנוע כניסה של מאות אלפי בני נוער וצעירים נוספים למעגל המעשנים. כך עולה ממחקר חדש שבחן את היקפי השימוש בטבק לגלגול בקרב בני נוער וצעירים בישראל. לדברי שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון שיזם את המחקר, הנתונים מוכיחים כי על ממשלת ישראל להשוות בין שיעור המס המוטל על הטבק לגלגול לבין זה המוטל על סיגריות רגילות ובכך להוביל לצמצום נגישות למוצרי העישון והפסקת העישון.

מועד: 9.7.2018

סקר העלאת מחיר הטבק לגלגול תגרום לירידה במעשנים