על הארגון

המיזם למיגור העישון הינו ארגון חברתי שנוסד בשלהי 2016 על ידי מר אבינעם ערמוני, ד"ר מיכל חמו-לוטם וגב׳ שירה כסלו. מטרת הארגון היא מניעת התחלות עישון בקרב בני נוער וצעירים והצלת חייהם. המיזם משמש כגוף המרכזי בתחום מניעת העישון, היוזם שיתופי פעולה בפרויקטים מקצועיים למניעת עישון, משתף פעולה עם השחקנים המובילים בתחום, מגייס גופים וארגונים חדשים לפעולה למניעת התחלות עישון בקרב בני נוער וצעירים, ורואה עצמו כבית מקצועי, עדכני וחדשני למניעת עישון.

חזון המיזם

ישראל בריאה ונקייה מעישון ומוצרי טבק ועישון.

הגדרת המשימה

מניעת חשיפה והתנסות בעישון בקרב בני נוער וצעירים (גילאי 13 עד 24).

אסטרטגיות הפעולה

יצירת שיח על אחריות המדינה לבריאות הציבור בנוגע לעישון ולמוצרי טבק ועישון.

קידום רגולציה ייעודית למניעת חשיפה והתנסות של בני נוער וצעירים במגוון מוצרי הטבק והעישון.

שינוי נורמות והתנהגויות בקרב בני נוער וצעירים מאוכלוסיות בסיכון ביחס לעישון ומוצרי טבק ועישון, ושינוי תדמית מוצרי הטבק והעישון.

דוגמאות מפעילות המיזם

העלאת השיח על חשיבות מניעת העישון בקרב בני נוער וצעירים

בדגש על מניעת החשיפה וההתנסות של בני נוער וצעירים למוצרי העישון: ניטור תופעת העישון ומאפייניה בקרב בני נוער וצעירים בישראל באמצעות סקרים שנתיים, קידום פעילות לעדכון הגדרות ושיטת המדידה של תופעת העישון בישראל בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף כלל הגורמים העוסקים בניטור תופעת העישון בישראל, וצירוף ישראל למדד אירופי למדיניות מאבק בעישון (Tobacco Control Scale).

מניעת חשיפת בני נוער לפרסומות למוצרי עישון

לקיחת חלק פעיל בניסוח הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, עדכון מס' 7, התשע"ט-2019 ובדיוני הכנה לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. החוק אושר בדצמבר 2018 ופורסם ברשומות ב- 8 לינואר 2019. המשך ליווי שלבי כניסת החוק לתוקף במרץ 2019, יולי 2019, ינואר 2020 ויולי 2020.

מיסוי מוצרי טבק

הגשת עתירה (בג״ץ 4862/18) באמצעות עו"ד אפי מיכאלי כנגד שר האוצר ומשרד הבריאות על סירובו של שר האוצר להשוות את המס על טבק לגלגול למס על סיגריות. שופטי בית המשפט העליון הורו פה אחד לשר האוצר לחתום באופן מיידי על צו מיסוי. הצו נחתם בפברואר 2019 והמס על הטבק לגלגול הושווה למס על הסיגריות.

פיקוח על תכולת מוצרי עישון

ליווי כניסת JUUL לשוק הישראלי כמקרה בוחן לפיקוח על תכולה – צו הגבלת ריכוז הניקוטין ב-JUUL על פי הדירקטיבה האירופית. הכללת הגבלת הניקוטין בכלל הסיגריות האלקטרוניות ל-20 מיליגרם למיליליטר בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון. כמו כן, חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון כולל החל מיולי 2020 חובת דיווח על התכולה והפליטה של כלל מוצרי הטבק והעישון המשווקים בישראל. קידום מתווה פעולה לאסדרת הפיקוח על תכולת כלל מוצרי הטבק והעישון בישראל.

חובת רישוי עסקים לנקודות לממכר מוצרי טבק ועישון

סיכול יוזמה של שרת הפנים וסגן שר במשרד רוה"מ לביטול חובת רישוי עסקים
לנקודות לממכר מוצרי טבק ועישון.

מיסוי סיגריות אלקטרוניות

הגשת עתירה (בג״ץ 7875/20) באמצעות עו"ד אפי מיכאלי כנגד שר האוצר ומשרד הבריאות על סירובו של שר האוצר להטיל מס כלשהו על הסיגריות האלקטרוניות. בעקבות העתירה חתם שר האוצר על צו מיסוי לסיגריות האלקטרוניות. הצו נחתם ואושר בוועדת הכספים בינואר 2022 והוא כולל מיסוי על נוזלי מילוי לסיגריות אלקטרוניות, על מחסניות לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות חד-פעמיות.

המיזם חבר בארגונים בינלאומיים למאבק בעישון, ביניהם ה-SFP (Smoke Free Partnership) – ארגון אירופי העוסק במדיניות ציבורית בתחום המאבק בעישון, והארגון הבינלאומי (FCA), המלווה את ארגון הבריאות העולמי ביישום אמנת המסגרת הבינלאומית למאבק בטבק (FCTC).

המיזם זכה בפרס ההוקרה World No Tobacco Day 2019 מטעם ארגון הבריאות העולמי, לצד אנשי מקצוע וארגונים נוספים מרחבי העולם, עבור תרומתו למאבק למיגור העישון.

ועד מנהל

דר טל אלמליח עיגול

ד"ר טל אלמליח

יו"ר הוועד המנהל

ד"ר אלמליח הוא פעיל חברתי, היסטוריון ומחנך שהקים וניהל מיזמים חברתיים רבים, בהם המרכז החינוכי פרדס, תנועת החלוץ ותכנית חכמ"ה. טל הינו חבר סגל בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה ופועל במקביל בהתנדבות בתחומים רבים בחברה האזרחית. טל מכהן כיו"ר המיזם למיגור העישון מאז יוני 2020.

משה שרייבר

משה מיישי שרייבר

חבר הוועד המנהל

שרייבר הוא בעל חברת יעוץ, הדרכה ופיתוח פרויקטים, אשר עסק שנים רבות בתחום החברתי, החל מעבודה עם חבורות נוער דרך ניהול בית נוער ועד לניהול מתנ"ס. הוא הקים וניהל את החברה הירושלמית למתנ"סים, שהפכה מאוחר יותר לחברה למינהלים קהילתיים, הקים וניהל את אגף משאבי אנוש והדרכה בחברה למתנ"סים, היה בין מקימי מרכז חיים ציפורי וכיהן כמנכ"ל בפועל של החברה למתנ"סים.

לאחר תקופת ניהול ממושכת בתחום החברתי קהילתי, עבר שרייבר לעסוק בייעוץ בתחום הכלכלי. הוא יעץ לחברת הכשרת הישוב, לבנק לאומי, לבנק דיסקונט ולגופים כלכליים שונים, כמו גם לעיריות, למועצות מקומיות, לתאגידים ממשלתיים ולחברות עסקיות.

היה בין מקימי הישוב הר אדר ובשנות העלייה לקרקע של הישוב שימש כראש העמותה להקמתו.

דובי ברטוב עיגול

דובי ברטוב

חבר הוועד המנהל

ברטוב מגיע מעולמות הניהול, הכלכלה והכספים, עם ניסיון רב בסקטור הממשלתי, הסמי-ממשלתי והעסקי כאחד. הוא שימש במגוון תפקידים ניהוליים ששילבו כלכלה, כספים, ניהול כספים מבוסס ערכים ואחריות אזרחית, כל זאת תוך שילוב עולמות תוכן מובילים של קיימות ואיכות הסביבה והתמקדות בעולם ניהול הפרויקטים התשתיתיים ברמה הכלל-ארצית. שותפות עם המיזם למיגור העישון ולקיחת חלק בוועד המנהל של המיזם נראו לו כצעד טבעי המתחבר היטב לעולם הערכים שלו.

את דרכו המקצועית החל ברטוב באגף החשב הכללי במשרד האוצר, בו התמחה בתחומי התקשורת והתחבורה ועסק בעיקר בפרויקטי BOT, כדוגמת מנהרות הכרמל וכביש חוצה ישראל. בין היתר ליווה ברטוב את המכרזים הבין-לאומיים להרחבת התחרות בעולם תקשורת הסלולר.

בהמשך כיהן ברטוב במגוון תפקידים ניהוליים בחברות ובגופים בהם מצא חיבור לעולמות הערכים והעניין שלו: מנהל אגף תקציב, תכנון ובקרה בחברת ״פלאפון תקשורת״, סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברת ״מוריה״ – חברת התשתיות והפיתוח הפיזי של ירושלים, סמנכ"ל כספים ותפעול בחברה למתנ"סים – חברה ממשלתית המתמחה בבניית חברה אזרחית, ומנכ"ל קבוצת היזם PSP בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע, שקם במטרה לספק אנרגיה ירוקה, זמינה ומתחדשת למשק החשמל של מדינת ישראל.

בתפקידו הנוכחי משמש ברטוב מזה ארבע שנים כסמנכ"ל הכספים של רשות העתיקות, רשות סטטוטורית האחראית על מורשת העתיקות של ישראל, לרבות שמירה עליה, הנגשתה והנחלתה לדורות הבאים. עוד הוא אמון על שילוב תחומי אחריות אלה עם הצורך במציאת דרך משותפת ותואמת לפיתוחה של המדינה.

לברטוב תואר בוגר בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר מוסמך במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי ואב לשלושה, ומתגורר ברמת רחל.

צוות המיזם

נוי לוסון

נוי לוסון

מומחה לאסטרטגיה דיגיטלית

תכנן והוביל את מערך הדיגיטל והניו מדיה בשורה של מאבקים בקנה מידה ארצי.

בעל נסיון רב בעולמות ה B2B, פוליטיקה ארגונית וניהול משברים ברשת.

אורית לרנר עיגול

אורית לרנר

קשרי ממשל ולובי

בעלת ניסיון רב בפעילות בתחומי הממשל והכנסת בישראל. בין תפקידיה הייתה אורית דוברת ורכזת סיעת "שינוי", יועצת פוליטית ויועצת תקשורת לשרי המדע, האנרגיה, החינוך והתרבות והספורט. מתאמת בין לשכת שר החינוך לכנסת וועדותיה וייסדה ופעלה כמנכ”לית משותפת של חברת "אפקטיב טים בע"מ". אורית עסקה במכלול התהליכים והיוזמות, כגון קידום נושאי חקיקה ותקינה, העלאת נושאים לסדר היום הציבורי, יזום וטיפול בהצעות לסדר היום ועוד. במסגרת זו רכשה אורית היכרות יסודית ומעמיקה עם המערכות השונות הפועלות במשק הישראלי ויצרה רשת קשרים ענפה עם מגוון רחב של אנשי מפתח בכנסת ובממשלה, בתקשורת ובמשק הישראלי. אורית בוגרת BA במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, ולימודי MA בתקשורת, המכון לקומוניקציה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

רן ירון עיגול

רן ירון

דובר

מחזיק ביותר מ-10 שנות ניסיון בתחום התקשורת: לשעבר עיתונאי ב"גלובס", עובד ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בתחום הרגולציה על שידורים מסחריים בישראל ויועץ תקשורת ומנהל המחלקה הציבורית במשרד יחסי הציבור "יוניק". כיום בעלים של משרד connect communication ליחסי ציבור, אסטרטגיה וניהול משברים. מרצה מן החוץ בביה"ס לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. בעל רשת קשרים ענפה וניסיון רב בעבודה מול עורכים וכתבים בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות המודפסת ובאינטרנט. מחזיק בתואר ראשון במדע המדינה ובערבית ומזרח תיכון ובתואר שני בערבית מהאוניברסיטה העברית.

אפי מיכאלי עיגול

אפי מיכאלי

עו"ד

מומחה במשפט ציבורי (מנהלי וחוקתי). הוביל שורה של מאבקים ציבוריים בולטים. בעל תואר שני במשפטים עם התמחות במשפט ציבורי ובינלאומי.

אירדה קריימר עיגול

אירדה קריימר

קשרי ממשל ולובי

עבדה בעברה עם מ”מ יו”ר הקואליציה ויו”ר סיעה בכנסת ושימשה דוברת מטעמו. במסגרת עבודתה בכנסת ניהלה את שדולת ההייטק, מהשדולות הפעילות במשכן, ולקחה חלק מרכזי במסעות בחירות ברמה הארצית והמוניציפאלית. אירדה מתמחה בעבודת הכנסת ובעלת היכרות מעמיקה עם תהליכי חקיקה, עבודה ממשלתית וציבורית והמערכת הבירוקרטית בישראל. בנוסף על כך, היא בעלת ניסיון רב בייצוג גופים מול פקידות בכירה, גופים ממשלתיים וארגונים חוץ פרלמנטרים. ניסיונה העשיר מעניק לאירדה את היכולת לזהות ולמפות את השחקנים הרלוונטיים בזירות הפנים והחוץ פרלמנטריות, וללוות את לקוחותיה לאורך כל שלבי הפעילות, משלב התכנון ועד לשלב היישום. אירדה בוגרת תואר MA במנהל עסקים, המרכז האקדמי פרס, ו-MA בתכנון תכניות לימודים להוראת אנגלית, אוניברסיטת תל אביב. כמו כן, בוגרת B.Ed. בהוראת אנגלית לכיתות גבוהות, מכללת לוינסקי.

גיא פינקלשטיין עיגול

גיא פינקלשטיין

כותבת תוכן

עצמאית בתחום כתיבת התוכן.
מייסדת ומנהלת בית הספר ״לכטוב״ – בית ספר לכתיבה יוצרת בדיזנגוף סנטר.
לשעבר עורכת ב״פורבס״.
בעלת תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות מאוניברסיטת תל אביב. מתגוררת בתל אביב.

מירון עשת

מירון עשת

מומחה לאסטרטגיה דיגיטלית

הוביל את מערך הדיגיטל והניו מדיה בשורה של מאבקים ציבוריים בולטים.

בוגר לימודי קולנוע וטלוויזיה. מתמחה בעולמות ה storytelling והקופירייטינג.

דגנית פלאט

דגנית פלאט

ראש תחום חינוך והסברה

דגנית עוסקת בשיווק והנגשת מידע למעלה מ-15 שנים, בארץ ובארה"ב. בעלת ניסיון רב ביצירת תוכן איכותי מכוון מטרה, ניהול וטיפוח קהילות ובניית תהליכים מקדמי גדילה לארגונים ועסקים מונחי שינוי.

מייסדים

דר מיכל חמו לוטם עיגול

ד"ר מיכל חמו לוטם

מייסדת

ד"ר מיכל חמו לוטם היא רופאת ילדים, מומחית בחדשנות רפואית ובניהול ומנהיגות בעולם הדיגיטלי, יזמית סדרתית ומובילה חברתית וציבורית ישראלית. מייסדת ארגון ״בטרם״ לבטיחות ילדים וכיהנה כמנכ"לית הראשונה שלו, ייסדה את המכון למנהיגות וממשל ב״ג'וינט ישראל״ והייתה שותפה להקמה וניהול של ארגונים רבים, כדוגמת עמותת ״מידות״, עמותת NPTech, ״עיגול לטובה״, ״קליניקה פלוס״, תנועת ״נשים עושות שלום״ ועוד. ד"ר חמו לוטם מרצה בנושאי מנהיגות ואימפקט בפורומים שונים, מנטורית ליזמי אימפקט בתחומי הרפואה והבריאות ומכהנת כיום כסגנית נשיא לחדשנות במרכז הרפואי שיבא. ד"ר חמו לוטם נשואה לד"ר צחי לוטם, רופא ילדים אף הוא, ולהם שישה ילדים.

שירה כסלו עיגול

שירה כסלו

מנכ"לית

גב' שירה כסלו היא מנהלת פרויקטים רב-מערכתיים במגזר החברתי. בעבר שימשה כסמנכ"ל מחקר ופיתוח בארגון ״בטרם״ לבטיחות ילדים, בתוך כך שימשה כנציגת משרד הבריאות בארגון הגג האירופי ECSA. במהלך השנים הובילה מהלכי תכנון לאומיים, לרבות הבניית מערך נתונים לאומי בשיתוף עם משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ניהול התכנית הלאומית לבטיחות ילדים – תכנית משותפת ל-16 משרדי ממשלה וגופי סמך; ופיתוח תכנית אסטרטגית למניעת היפגעות ילדים בקרב הרשויות המקומיות. גב' כסלו הינה בעלת ניסיון רב בניהול פרויקטים במגזר הציבורי והחברתי, ואף שימשה כחונכת מטעם ארגון הבריאות העולמי להטמעת פרויקטים למניעת היפגעות בעולם .(MENTOR-VIP) לצד זאת מתמחה שירה בעיצוב תאורת במה ושימשה כמעצבת תאורה בתאטרון ״פלייבק״. לגב' כסלו לימודי תואר שני בעיצוב תאורה לתאטרון מאוניברסיטת ת"א. היא נשואה ומתגוררת ברמת גן.

אבינעם ערמוני עיגול

אבינעם ערמוני

מייסד ויו"ר ועד מנהל ראשון

מר אבינעם ערמוני הוא יועץ לניהול, אסטרטגיה ופיתוח משאבים במגזר האקדמי, הפילנתרופי וההתנדבותי בישראל. הוא שימש בתפקידים מובילים בממשל הציבורי ובחברה האזרחית, הצמיח ארגונים מצליחים בתחומי הזכויות החברתיות, החינוך, התרבות והאמנות, וטיפח אחריות תאגידית ושיתופי פעולה בין ממשלה, עסקים ועמותות. הוא משמש כיום כיו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית תל-אביב -פו. בין התפקידים הרבים בהם כיהן הוא שימש יועץ מיוחד לראש עיריית ירושלים טדי קולק, מנכ״ל בית התפוצות, סגן נשיא לקשרי חוץ באוניברסיטה העברית, מנכ״ל הקרן החדשה לישראל, ומייסד ויו״ר עמותת ״ידיד״. הוא גם שימש כיו״ר הוועד המנהל במספר ארגונים, בהם החברה למתנסים, תאטרון ״החאן״, המרכז הטיפולי לילדים של ארגון ״בני-ברית״, ״מידות״, המכללה הטכנולוגית באר שבע והמרכז לטיפוח יזמות בירושלים, ונטל תפקיד פעיל בהנהלות של מספר ארגונים נוספים. ערמוני ניהל את קרן גילה, היה יועץ לקרן אדמונד ספרא ומשמש כיום כנציג קרן גנדל בישראל. למר ערמוני תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית והסמכה כעו״ד ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. הוא נשוי ואב לשלושה, מתגורר ברמת רזיאל.