על תפקידה הקריטי של רגולציה קמעונאית בהגשמת חזון ״עולם ללא עישון״

מאמר חדש מדגיש את חשיבות הגבלת נקודות המכירה כחלק מהמאבק בעישון

הניסיון לחסל את השימוש בטבק וניקוטין, או לכל הפחות להפחית דרסטית את צריכתו לכדי אחוז מעשנים חד-ספרתי (5% או פחות), באמצעות מהלכי ״סוף משחק״ (Endgame) הוא מגמה עולמית המתבטאת במספר אסטרטגיות. מאמר חדש בוחן אסטרטגיית ליבה בדרך להשגת המטרה – הפחתת נקודות המכירה של מוצרי עישון וצמצום נראות המוצרים, בהתבססו על סקירת מחקרים בנושא ודוגמאות ליישום מדיניות בתחום, בדגש על קידום שוויוניות בריאותית בין אוכלוסיות. בחינת האסטרטגיות המופיעות במאמר מדגישה שוב את חולשתה של הרגולציה הקיימת כיום במדינת ישראל ביחס לנקודות המכירה.  

לדברי הכותבים, לאור חוסר השוויוניות בשטח בזמינותן של נקודות מכירה למוצרי טבק ועישון ובתצוגת המוצרים בין קהילות שונות, נראה שאסטרטגיות המגבילות את זמינות מוצרי העישון ותצוגת המוצרים צופנות בחובן הבטחה גדולה להפחתת השימוש בהם, לירידה בתחלואה הקשורה לשימוש בטבק וניקוטין ולצמצום אי-השוויון בין קהילות. לשם כך, על ממשלות לקבוע רגולציות על מכירת מוצרי עישון, כחלק מגישה מקיפה לפיקוח על תעשיית הטבק והניקוטין, מחד, ולתעדוף מטרות המקדמות שוויוניות בין אוכלוסיות, מאידך.

טענותיהם העיקריות של הכותבים הן:

  • זמינות קמעונאית גבוהה של מוצרי עישון ותצוגת המוצרים תורמות לחשיפה ושימוש במוצרי העישון בקרב נוער ומבוגרים.
  • ישנה התמקדות לא-פרופורציונלית של נקודות למכירת מוצרי עישון בקהילות מסוימות, מה שעשוי להעצים פערים בשימוש במוצרי עישון ובתחלואה רלוונטית, ושוב להציב אוכלוסיות מוחלשות בסיכון גבוה יותר.
  • ראיות מצטברות מציעות שהפחתת זמינותן של נקודות מכירה ואיסור על תצוגת המוצרים עשויים להפחית את צריכת מוצרי העישון.
  • על מנת למגר את מגפת העישון העולמית נדרשים מחקר חדשני והערכה מתמשכת של יישום רגולציות קמעונאיות בפועל.

כפי שמראות דוגמאות המובאות במאמר, כאשר בנקודות מכירה עסקינן ישנן אסטרטגיות למיגור אפקטיבי של תופעת העישון: הפחתת היקף וזמינות נקודות המכירה וצמצום החשיפה לתצוגת מוצרי עישון. כל שנדרש הוא החלטה נחושה ברמת הממשלה, ויישום ואכיפה נחושים לא פחות.

למאמר המלא לחצו כאן

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך