עתירה לבג"צ בנוגע למיסוי הטבק לגלגול – המדינה ביקשה דחייה נוספת למועד מתן תשובתה

שר האוצר שב ודוחה ככל שרק ניתן את מתן הנימוקים להתנגדותו לדרישתנו להשוואת המס על הטבק לגלגול למס על הסיגריות. אל מול הבריאות של כולנו, כבוד השר מעדיף שיקולים פופוליסטיים זולים. המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן, שהצטרפה בחודש האחרון לעתירה, קוראים לבית המשפט שלא להיענות לבקשת המדינה לדחיות נוספות במתן עמדתה בסוגיית השוואת המס על הטבק לגלגול למס על הסיגריות ולשים סוף להפקרת בריאות הציבור בכלל ובני הנוער והצעירים בפרט. המועד שנקבע על ידי בית המשפט לתשובת המדינה בנושא הינו ה- 24.10.2018.

לקריאה נוספת:
4.9.2018 – כתבה בדה מרקר, וכתבה בישראל היום על התנגדות המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן לבקשת הדחייה הנוספת במתן תגובת המדינה לבג"צ בנושא עתירת המס על הטבק לגלגול.

6.8.2018 – כתבה בגלובס, על הצטרפותה של האגודה למלחמה בסרטן לעתירה כנגד שר האוצר בנוגע למיסוי הטבק לגלגול.

למעקב עדכונים בנושא – ראו עתירה לבג"צ בדרישה להשוות את המס על טבק לגלגול למס על סיגריות

עתירה לבג"צ בנוגע למיסוי הטבק לגלגול - המדינה ביקשה דחייה נוספת למועד מתן תשובתה
המיזם למיגור העישון לוגו לבן

כל העדכונים והחדשות
בנושא מיגור העישון
אצלכם למייל

הירשמו עכשיו