פרוטוקול בינלאומי למאבק בסחר בלתי חוקי בטבק ומוצריו

ה-WHO קורא לשיתוף פעולה בין מדינות

הפרוטוקול הבינלאומי למאבק בסחר בלתי חוקי בטבק ומוצריו פותח על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO כ״פתרון גלובלי לבעיה גלובלית״. מטרת הפרוטוקול, המבוסס על סעיף 15 של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC), היא למגר את כל צורות הסחר הבלתי חוקי במוצרים האמורים על ידי כמה אמצעים שינקטו מדינות נגד התופעה, תוך שיתוף פעולה ביניהן.

הסחר הבלתי חוקי בטבק ומוצריו, אשר לעתים קרובות מתבצע במתכונת חוצה גבולות, מציב איום משמעותי על בריאות הציבור: הוא מקל על הגישה למוצרים, שפעמים רבות מוצעים במחירים נמוכים יותר, חותר תחת מדיניות פיקוח על טבק, גורם להפסדים כספיים משמעותיים לממשלות, מממן פשיעה בינלאומית ומתדלק את מגפת העישון.

המטרה ״למגר את הסחר הבלתי חוקי״ חובקת כל מעשה הקשור לייצור, לשילוח, לקבלה, להחזקה, להפצה, למכירה או לקנייה של מוצרי טבק באופן שאסור על פי חוק. ספציפית, הפרוטוקול מכוון לאמצעי אבטחה של שרשרת האספקה של מוצרי טבק ועישון.

הסחר הבלתי חוקי בטבק ומוצריו

סקירת מבנה הפרוטוקול:

חלק I – הקדמה: טרמינולוגיה, קביעת היחסים בין הפרוטוקול לבין הסכמים וכלים חוקיים אחרים ומטרת הפרוטוקול.

חלק II – התחייבויות כלליות: קביעת ההתחייבויות הכלליות של הצדדים החתומים על הפרוטוקול ודרישה להגנה על המידע האישי של אינדיבידואלים תוך הטמעתו של הפרוטוקול.

חלק III – בקרת שרשרת האספקה: עוסק ברישיונות לייצור, ליבוא ולייצוא של מוצרי טבק ואמצעי ייצור, ובעניינים של בדיקת נאותות, משטר מעקב גלובלי, רישום קפדני של מידע, אמצעי בטיחות ומניעה, התייחסות לפלטפורמות אינטרנטיות באופן שווה, אזורי סחר חופשי, העברות בינלאומיות ומכירות בדיוטי-פרי.

חלק IV – עבירות: עוסק בהגדרת עבירה ועבירה פלילית בנושא, באחריות של אישיויות משפטיות, בתביעות וסנקציות, בתשלומים עבור סחורה שנתפסה, בהשמדה או היפטרות מסחורה שאינה חוקית ובטכניקות מיוחדות של חקירה לטובת השגת מטרות הפרוטוקול.

חלק V – שיתוף פעולה בינלאומי: עוסק בנושאים של שיתוף מידע כללי ומידע אודות אכיפה, חיסיון מידע, אימון, סיוע טכני ושיתוף פעולה בנושאים מדעיים, טכניים וטכנולוגיים, שיתוף פעולה למניעה, לאיתור, לחקירה, להעמדה לדין ולענישה, שמירה על עקרונות של שוויון ריבוני ויושרה טריטוריאלית, סמכויות שיפוטיות, שיתוף מידע הנוגע לעבירות פליליות, עזרה אדמיניסטרטיבית ומשפטית הדדית, הסגרה ואמצעים להבטחתה.

חלק VI – דיווח: עוסק בדיווח הנדרש מהצדדים החתומים על הפרוטוקול בנוגע ליישומו.

חלק VII – הסדרים מוסדיים ומשאבים פיננסיים: עוסק בעניינים מנהליים ובמשאבים מוניטריים הדרושים להשגת מטרות הפרוטוקול.

חלקים VIII-X – יישוב סכסוכים, פיתוח הפרוטוקול והוראות סופיות.

הפרוטוקול נכנס לתוקף ב-25 בספטמבר 2018, ונכון להיום 63 מדינות אשררו את חתימתן עליו. ישראל חתמה על האמנה ב-23 בדצמבר 2013, אך טרם אשררה את חתימתה. כחלק מהצעדים לאשרור החתימה, נוסף לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג-1983 במסגרת תיקון מס׳ 7, סעיף 9ג. המקנה לשר הבריאות את הסמכות לתקן תקנות בנוגע לסימון מוצרי עישון, לרבות הוראות שמטרתן סימון לשם זיהוי או עקיבות, כולל באמצעים אלקטרוניים.

חשיבותה הרבה של הצטרפות מדינות אל הפרוטוקול נובעת הן מהאופי הבינלאומי של הסחר הבלתי חוקי בטבק ומוצריו והן בשל העובדה שסחר זה מעמיס על הקושי הקיים במיגור תופעת העישון, הבעייתית כשלעצמה, גם בהיעדר פעילות שאינה חוקית. המשאבים המופנים למיגור הפעילות הלא-חוקית באים על חשבון מאמצים נוספים שהיו יכולים להיות מוקצים לטובת מלחמה במוצרי הטבק שנמכרים על פי חוק, ולכן על מיגורו להימצא במקום גבוה בסדר העדיפויות במלחמה בתופעה העישון בכלל.

לפרוטוקול המלא לחצו כאן.

לרשימת המדינות החתומות על הפרוטוקול לחצו כאן.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך