רשמית: האקדמיה האירופית לרפואת ילדים נגד הסיגריה האלקטרונית

10 המלצות ה-EAP למלחמה של כולנו על בריאות הנוער

האקדמיה האירופית לרפואת ילדים (EAP) פרסמה התייחסות למכשירים אלקטרוניים להעברת ניקוטין (ENDS), אותם היא רואה כמוצרים שבאמצעותם תעשיית הטבק והניקוטין מנסה להגדיל את מספר המכורים החדשים לניקוטין, על רקע הירידה במכורים למוצרי טבק. במסמך שכתבו חברי האקדמיה הם מדגישים כי לאור פרסומם של סיגריות אלקטרוניות (ENDS) בטענת שווא "כבטוחים יותר" ומקובלים יותר חברתית, הם מאמינים כי פוטנציאל הנזק שלהם לילדים ובני נוער ״גדול יותר אפילו מזה של עישון מוצרי טבק ׳מסורתיים׳״. אמירה זו מתייחסת הן למוצרים אלקטרוניים המכילים ניקוטין והן לכאלה נטולי ניקוטין.

לדברי ה-EAP, הרקע להמלצותיה הוא אימוץ המוצרים במהירות רבה על ידי בני נוער וצעירים, כמו גם השימוש המאסיבי במדיה החברתית ובמניפולציות של תעשיית הטבק, המובילים לרכישת המוצרים על ידי ילדים והסבירות שהשימוש ב-ENDS ייצור דור חדש של מכורים לניקוטין. לאחר סקירת אופי המוצרים והנזקים הגלומים בהם, המופיעה בנייר העמדה המלא, אלה המלצות ה-EAP:

  1. על סיגריות אלקטרוניות להיחשב למסוכנות, כל עוד לא יוכח אחרת. ENDS מכילים אלפי נוזלים המורכבים מעשרות אלפי כימיקלים, שרעילותם בטווח הבינוני והארוך אינה ידועה. הוכחת המוצרים כבטוחים מוטלת על היצרן, ואין זה תפקידם של הרופאים להוכיח שאינם בטוחים.
  1. ה-EAP מחשיבה את הסיגריות האלקטרוניות כשער להתמכרות לניקוטין, ורואה את הדיון בשאלה אם הן מהוות שער לעישון כלא רלוונטי: להתמכרות לניקוטין יש השלכות בריאותיות רבות שבני נוער וצעירים חייבים להימנע מהן, ללא קשר לשאלה אם הדבר מוביל בהמשך לעישון טבק.
  1. ה-EAP מאמינה שהוספת טעמים לנוזלי הסיגריות האלקטרוניות היא מהלך מכוון של התעשייה להגברת השימוש במוצרים, דבר השומט את הקרקע מתחת לטענה שהמוצר הוא אמצעי להפסקת עישון. האקדמיה קוראת לאיסור מידי על הוספת טעמים לנוזלים אלה.
  1. סיגריות אלקטרוניות, בין אם הן מכילות ניקוטין ובין אם לאו, כוללות כימיקלים שהרעילות האקוטית והכרונית שלהם אינה ידועה או ידועה כמזיקה, לרבות קרצינוגנית, מקדמת דלקתיות ומדכאת חיסוניות. ה-EAP מדגישה שיש להגן על ילדים ובני נוער מהשפעות הכימיקלים הללו, כולל בגין חשיפה פאסיבית.
  1. המכשירים שבהם נעשה שימוש לשאיפת הכימיקלים יכולים לשמש גם לשאיפת חומרים אחרים, בהם קנבינואידים, העשויים להוסיף לרעילות מוצרים. ה-EPA גורסת שאין לאפשר גישה למכשירים אלה לילדים ולבני נוער.
  1. ישנה כמות משמעותית של ראיות לפיהן הרעילות האקוטית של סיגריות אלקטרוניות חורגת בהרבה מזו של מוצרי טבק. ה-EPA קובעת כי יש להגן על ילדים ובני נוער משלל מחלות הריאה האקוטיות הנגרמות משימוש בסיגריות אלקטרוניות.
  1. למרות שהרעילות הפוטנציאלית של הסיגריות האלקטרוניות בטווח הבינוני והארוך עדיין אינה ידועה, לאור העבודה שהרעילות האקוטית שלהן גבוהה מזו של טבק – המלצת ה-EAP היא שכל עוד לא הוכח אחרת, יש להחשיב את הרעילות ארוכת הטווח של נוזלי הסיגריות האלקטרוניות כאיום גדול יותר מזה הגלום במוצרי הטבק.
  1. ישנה כמות משמעותית של ראיות מדעיות שנאספו באינספור מחקרים לכך שנוזלי הסיגריות האלקטרוניות אינם רק חופפים ברעילותם לרעילות של טבק, אלא צופנים בחובם השפעות מזיקות נוספות. לכן, ה-EAP ממליצה שלא להחשיב את הנוזלים הללו כגרסה מדוללת של טבק, אלא כרעילים בדרכים חדשות בפני עצמם.
  1. יש להגן על ילדים ובני נוער מחשיפה לסיגריות אלקטרוניות באמצעות חקיקה. ה-EAP מזהה את היתרונות שבחקיקה כזו לטובת מעשנים אקטיביים ופאסיביים, בהם גם עוברים, וממליצה שהחוק יתייחס לסיגריות אלקטרוניות בדיוק באותו אופן בו הוא מתייחס למוצרי טבק קונבנציונליים: לאסור על השימוש בהן במרחב הציבורי ובחללים סגורים, לאסור על כל פרסום שלהן, לארוז אותן באריזות אחידות עם אזהרות בריאותיות ולהטיל קנסות חמורים על מכירתן לילדים ולצעירים.
  1. ה-EAP מזהירה בריש גלי כי נעשה שימוש במדיה וברשתות החברתיות לשידול בני נוער וצעירים להתחיל או להמשיך להשתמש בסיגריות אלקטרוניות ולשמר את גישתם אל המוצרים. היא ממליצה לחייב רשתות חברתיות לקחת אחריות בנושא ולמנוע את הישנות הדבר.

לטענת ה-EAP, המלצותיה עולות בקנה אחד עם אלה של ה-American Academy of Paediatrics, ה-European Respiratory Society, ה-American Thoracic Society וה-International Federation of Respiratory Societies.

למסמך המלא, הכולל מידע נוסף על סיגריות אלקטרוניות והשפעותיהן השליליות, לחצו כאן.

EAP-logo
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך