שקיפות ומחויבות בכנסת

הבחירות לכנסת מהוות הזדמנות עבור נבחרי הציבור לשלב כוחות ולפעול לאימוץ והטמעה של הקוד האתי של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC), בדומה לנעשה בצרפת.
הפרלמנט הצרפתי אימץ כללי אתיקה שמציבים גבולות ברורים בנוגע לקשרים עם נציגי יצרניות ומשווקי מוצרי טבק ועישון, בדגש על שקיפות מלאה, ציון מטרת המפגשים מראש וחובת דיווח על כל הטבה שניתנת לנבחר ציבור מצד היצרניות.
מדובר במהלך שיגן על כלל הציבור, ולכן מן הראוי שיזכה לתמיכה גורפת, ללא קשר לשיוך הפוליטי.
לדיווח המלא> https://bit.ly/HEALTH095
 
 
שקיפות ומחויבות בכנסת