שר האוצר מפקיר את הבריאות של כולנו

אחריות על הבריאות צריך לקחת ולא לגלגל, כפי שבחר לעשות שר האוצר, בסירובו להשוות את המס על הטבק לגלגול למס על סיגריות. "הצעירים בכלל ובני הנוער בפרט הם טרף קל להתמכרות ולכן חברות הטבק משקיעות את מירב מאמצי הפרסום והשיווק שלהם כדי להכניס אותם למעגל המעשנים, בין השאר באמצעות ניצול המס המופחת עבור הטבק לגלגול. ולכן, המיזם למיגור העישון פועל בכל האמצעים כדי להצר את צעדיהן ובכלל זה קידום רגולציה וחקיקה, ופנייה לבתי המשפט".

מועד: 31.7.2018
ריאיון בתכנית "רק שאלה" בכאן רשת ב' – תמונת מצב רגולטורית בתחום המאבק לצמצום מספר המעשנים בישראל

שר האוצר מפקיר את הבריאות של כולנו