תעשיית הטבק משבשת? אפשר לתת פייט!

כך ניתן לשבש את ניסיונות השיבוש של התעשייה

תעשיית הטבק מנהלת מלחמת חורמה גלויה (וסמויה) נגד כל מי שפעולותיו למען בריאות הציבור מאיימות לחבל ברווחיה. זוהי תעשייה חזקה, לוחמנית ובעלת קשרים ענפים, אך מולה עומדים גופים רבים וחזקים לא פחות, שבריאות הציבור וזכויות הפרט בראש מעייניהם. 182 מדינות והאיחוד האירופי, המהווים ביחד כ-90% מאוכלוסיית העולם, הסכימו ליישם את אמנת ה-FCTC (אמנת המסגרת לפיקוח על טבק) של ארגון הבריאות העולמי WHO, הקובעת מדיניות המכוונת לפיקוח על הטבק. מלבד ממשלות – כל אחד יכול לעזור. איך? אלה הדרכים להשיב מלחמה, על מנת לפוגג את העשן הרעיל מחיינו:

ממשלות – חייבות להגן על בריאות הציבור מפני תעשיית הטבק. הממשלות החתומות על ה-FCTC מחויבות לפעול לפי ארבעה עקרונות:

  • עקרון 1: ישנו קונפליקט בסיסי ובלתי ניתן ליישוב בין האינטרסים של חברות הטבק לבין האינטרסים של בריאות הציבור.
  • עקרון 2: מי שקושר קשרים עם תעשיית הטבק או עובד לקידום האינטרסים שלה, צריך לעשות זאת באחריות ובשקיפות.
  • עקרון 3: יש לדרוש מתעשיית הטבק ומאלה הפועלים לקידום האינטרסים שלה להתנהל באופן אחראי ושקוף.
  • עקרון 4: מכיוון שמוצריה של תעשיית הטבק קטלניים, אין להעניק לה תמריצים לביסוס או לתפעול עסקיה.

בהסתמך על עקרונות אלה, על ממשלות לפעול למניעת התערבות משבשת של תעשיית הטבק בפיקוח על הטבק ובבריאות הציבור. על ממשלות לפעול לשם העלאת המודעות לנזקי מוצרי טבק ולניסיונות השיבוש מצד תעשיית הטבק בכל הנוגע לפיקוח על טבק, לייסד אמצעים להגבלת האינטראקציות עם תעשיית הטבק, לדחות שותפויות ומימון מטעם תעשיית הטבק, לא לתמוך בניסיונות תעשיית הטבק להרים יוזמות הקשורות ישירות או בעקיפין לפיקוח על טבק, לדרוש שהמידע המסופק על ידי חברות הטבק יהיה שקוף, מקיף, שוטף ומדויק, לשלול נורמליזציה של פעילויות ״אחריות חברתית״ ביוזמת או בהשתתפות תעשיית הטבק ועוד.

ארגוני חברה אזרחית ומוסדות אקדמיים – על גורמים אלה לנטר ולהוקיע את השיבוש מצד תעשיות הטבק, ויש להם תפקיד חיוני ביישום הנחיות ה-FCTC. בין הפעולות האפשריות מצויות זיהוי בני ברית פוטנציאליים וקבוצות חזית של תעשיית הטבק, ניטור מידת הציות של תעשיית הטבק לרגולציות ולחוקי המדינה בתחום המאבק בעישון והוקעת השיבושים שמבצעת התעשייה.

אנשים פרטיים (כל אחד יכול לסייע!) – על כל אחד להיות מודע ודרוך לאופנים בהם תעשיית הטבק משבשת את ניסיונות הפיקוח על הטבק. יש להשתמש ברשתות החברתיות על מנת ליידע אחרים על השיבושים הללו, לנקוט עמדה נגדם ולהוקיע את השיבושים כאשר נחשפים ומודעים להם. אפשר גם להצטרף לארגוני חברה אזרחית הפועלים להפסקת פעולות השיבוש של תעשיית הטבק.

לא משנה לאיזה סקטור אתם משתייכים – יש מה לעשות בנדון. מפעולות יומיומיות ונקודתיות ועד למהלכי חקיקה עוצמתיים – הנתונים מוכיחים חד-משמעית שישנן אסטרטגיות יעילות להפחתת העישון באוכלוסייה, כאלה המניבות תוצאות משמעותיות בשטח.

המידע לקוח מתוך ארגון הבריאות העולמי

המיזם למיגור העישון - תעשיית הטבק משבשת אפשר לתת פייט!
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך