תקיפות, נחישות ואכיפה

מיגור מגפת הסיגריות האלקטרוניות:
גם בסין לא נשארים אדישים לסכנה שהמוצרים הממכרים מהווים עבור בני הנוער. בשורת מהלכים, הסינים אסרו על הפצה של כלל הסיגריות האלקטרוניות בערוצי האונליין והגבילו את ההפצה בנקודות המכירה, כאשר החל מה-1 באוקטובר 2022 נאסר השיווק של סיגריות אלקטרוניות בטעמים שאינם טבק.
מעודד לראות כי יותר ויותר מדינות מאמצות את אסטרטגיית צמצום החשיפה והנגישות למוצרים בקרב בני הנוער, מתוך הבנה ששם טמון המפתח להצלת דור העתיד מכניסה למעגל הקטלני של התמכרות ועישון.
לכתבה המלאה> https://tcrn.ch/3el9KoG
 
תקיפות, נחישות ואכיפה