פקודת הטבק [נוסח חדש] – התש״ך-1960

גידול טבק, מכירת טבק ומס על טבק במדינת ישראל

פקודת הטבק מקורה בשלטון המנדט הבריטי בישראל. הנוסח החדש התקבל ב-1960, עבר תיקונים שונים בחלוף הזמן, וכיום כולל סעיפים הנוגעים למכירת טבק, להטלת מס על טבק, לגידול טבק, למתן רישיונות בתחום ולאחסנה ושינוע של טבק. לענייננו, החוק קובע את ההוראות הבאות:

  • הגבלות על ממכר טבק. מגדל טבק רשאי למכור את תוצרתו רק לסוחר או יצרן מורשים (גם על המגדל להיות מורשה, כמובן).
  • קביעת מיסוי על טבק, הידוע כמס בלו.
  • איסור על יבוא טבק דרך גבולות ונמלים שאינם מורשים לכך.
  • איסור על ייצור טבק ללא רישיון.
  • איסור על מכירת טבק המיוצר ללא רישיון.
  • איסור על שימוש בנייר כלשהו לעישון, אם לא הוגדר כנייר לעישון סיגריות ויובא לאחר קבלת רישיון יבוא מתאים.

 

מיסוי מוצרי טבק הוא האמצעי האפקטיבי ביותר לצמצום העישון. בכתבה זו תוכלו לקרוא אודות מסמך שפרסם בנושא ארגון הבריאות העולמי WHO. ככל שתגבר ותתעצם הפעילות במישור המיסוי על מוצרי טבק ועישון, כך תפחת תופעת העישון, ועמה הנזקים הבריאותיים שהיא גורמת לציבור.

לנוסח הפקודה המלא באתר נבו לחצו כאן.

להנחיות המיסוי עבור כל פריט רלוונטי לחצו כאן.

 

גידול טבק, מכירת טבק ומס על טבק במדינת ישראל

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך