חקיקה ורגולציה
2005

אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא פיקוח על טבק (FCTC)

אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא פיקוח על טבק הקרויה בקיצור FCTC  (Framework Convention on Tobacco Control)מספקת מענה גלובלי למגפת הטבק העולמית. זוהי אמנה מבוססת ראיות המאששת מחדש את זכותם של כל בני האדם לבריאות ברמה הגבוהה ביותר. האמנה מהווה אבן דרך בקידום בריאות הציבור ומספקת מימדים משפטיים חדשים לשיתוף פעולה בינלאומי בנושא.

זוהי האמנה הראשונה שנחתמה בחסות ארגון הבריאות העולמי (WHO) והיא אומצה על ידי אסיפת הבריאות העולמית ב-21 במאי 2003 ונכנסה לתוקף ב-27 בפברואר 2005. מאז הפכה האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) לאחת האמנות שהתקבלו במהירות ובאופן הנרחב ביותר באו"ם. עד כה 182 מדינות אשררו אותה כולל מדינת ישראל. כיום מזכירות האמנה משתפת פעולה עם 8 חממות ידע הממקדות את פעילותן בסעיפים והיבטים שונים של האמנה ומסייעות למדינות החתומות עליה בהטמעתה ויישומה.

העקרונות המחייבים באמנה

להגן על מדיניות בריאות הציבור מפני אינטרסים מסחריים ואחרים של תעשיית הטבק (סעיף 5.3)
סעיף זה מהווה את הרעיון המארגן לתפיסה ולמערכת היחסים בין הממשל ותעשיית הטבק והניקוטין. יישומו מושתת על העקרונות הבאים: 

 1. ישנו קונפליקט בסיסי ובלתי ניתן ליישוב בין האינטרסים של חברות הטבק לבין האינטרסים של בריאות הציבור.
 2. מי שקושר קשרים עם תעשיית הטבק או עובד לקידום האינטרסים שלה, צריך לעשות זאת באחריות ושקיפות.
 3. יש לדרוש מתעשיית הטבק ומאלה הפועלים לקידום האינטרסים שלה להתנהל באופן אחראי ושקוף.
 4. מכיוון שמוצריה של תעשיית הטבק קטלניים, אין להעניק לה תמריצים לביסוס או לתפעול עסקיה.

לשם יישום עקרונות פעולה אלו גובשו הנחיות מפורטות מטעם ארגון הבריאות העולמי (WHO):

 • לאמץ אמצעי מחיר ומס כדי להפחית את הביקוש לטבק (סעיף 6)
 • לנקוט באמצעים שאינם אמצעי מחיר, לצמצום הביקוש לטבק, בהם אמצעים חקיקתיים, ביצועיים ומנהליים (סעיף 7)
 • להגן על אנשים מפני חשיפה לעשן טבק (סעיף 8)
 • להסדיר את תכולת מוצרי הטבק (סעיף 9)
 • להסדיר גילויי מוצרי טבק (סעיף 10)
 • להסדיר את האריזה והתיוג של מוצרי טבק (סעיף 11)
 • להזהיר אנשים מפני סכנות הטבק (סעיף 12)
 • לאסור על פרסום, קידום וחסות טבק (סעיף 13)
 • להציע לאנשים עזרה לסיים את ההתמכרויות שלהם לטבק (סעיף 14)
 • לשלוט בסחר הבלתי חוקי במוצרי טבק (סעיף 15)
 • לאסור מכירה לקטינים ועל ידי קטינים (סעיף 16)
 • לתמוך בחלופות כדאיות כלכלית לגידול טבק (סעיף 17)
 • להגן על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם בזיקה לגידול טבק וייצורו (סעיף 18)
 • לבחון נקיטת צעדים לטיפול באחריות פלילית ואזרחית למטרות פיקוח על טבק וסיוע הדדי בין הצדדים באמנה בנוגע להליכים משפטיים כאלה כמו גם לבחון שיתוף פעולה בחילוף מידע אודות ההשפעות הבריאותיות של צריכת מוצרי טבק וחשיפה לעשן טבק, וכן אודות חקיקה ותקנות רלוונטיות (סעיף 19)
 • לפתח ולקדם מחקר לאומי בתחום הפיקוח על טבק (סעיף 20)
 • לפתח שיתופי פעולה בתחומים המדעיים, הטכנולוגיים והמשפטיים ומתן מומחיות בנושא (סעיף 22)

האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC)– נוסח מלא באנגלית
האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) – נוסח מלא עברית

כלים ליישום האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC)

 1. ממשק לבקרת התקדמות הפיקוח העולמי על הטבק (Global Tobacco Control Progress Hub)
  כלי אינטרנטי המאפשר השוואה מדינתית ובין-מדינתית של מדדי עשייה אפקטיבית בתחום. מטרתו לסייע בהצגה ויזואלית אינטראקטיבית של המדדים השונים.
 2. מדריך של ה- המרכז הגלובלי לממשל תקין בבקרת טבק (GGTC)
  מדריך מפורט ליישום סעיף 5.3 ברמה גלובלית ואזורית. לשם ניטור היישום של סעיף 5.3 ברמה הבינלאומית ניתן גם לראות את מדד התערבות התעשייה

מחקר אודות יישום האמנה ויכולתה להשפיע על מניעת עישון ונזקיו