חקיקה ורגולציה
2010

הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו – ועדת גמזו

בשנת 1999 הגישה ההסתדרות הרפואית בישראל עתירה לבג"ץ בבקשה להכריז על ניקוטין וטבק כסמים מסוכנים. בתשובה לעתירה השיב משרד הבריאות כי העישון גורם לנזקים בריאותיים חמורים ועל כן נכון להתייחס אליו באופן מקיף באמצעות גיבוש מדיניות שתביא לצמצום העישון ולהפחתת נזקיו. בעקבות זאת הוקמה ״ועדת גילון״, ועדה ציבורית שמטרתה להתייחס להגבלות עישון וליבוא, יצוא, מכירה, הפצה ופרסום של מוצרי טבק. הוועדה, בראשות השופט אלון גילון, בחנה את נושא העישון באופן נרחב, אך לא הגישה דוח מסכם או המלצות. אי לכך, בשנת 2010 הוקמה ״ועדת גמזו״, ועדה ייעודית לנושא צמצום העישון ונזקיו, בראשות פרופ׳ (אז ד״ר) רוני גמזו, מנכ״ל משרד הבריאות דאז. עבודת הוועדה התבססה, בין היתר, על סקירת צעדים אפקטיביים למאבק בעישון שנעשתה ב-2007, במסגרת יוזמת 'עתיד בריא 2020'. עבודת וועדת גמזו הניבה את דוח ״הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו – ועדת גמזו״ שהוגש ב-2011.

הצעדים עליהם המליצה הוועדה

  1. פיתוח מדיניות כוללת ומקיפה העוסקת בכל היבטי העישון והשימוש במוצרי טבק
  2. הקמת גוף מרכזי בתוך משרד הבריאות שיעסוק בנושא ובאכיפת החקיקה הרלוונטית
  3. שיפור ההגנה על הציבור מפני חשיפה לעישון כפוי
  4. צמצום הצטרפות בני נוער וצעירים למעגל המכורים לעישון
  5. שינויים במדיניות המיסוי על מוצרי טבק
  6. שיפור והרחבה של שירותי הגמילה מעישון המוצעים לציבור
  7. הרחבת השימוש בהסברה ובתקשורת לשם העלאת המודעות לעישון ונזקיו
  8. הקמת צוות בין-משרדי לנושא הזיהום מבדלי סיגריות
  9. בניית תכנית ייעודית לצמצום העישון בחברה הערבית
  10. קביעת יעדים מוגדרים ומדידים שאותם תשאף התכנית להשיג עד שנת 2020