חקיקה ורגולציה
2019

השוואת המס על הטבק לגלגול למס על הסיגריות

בעקבות עתירה לבג"ץ (בג"ץ 4862/18) של המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן נ' שר האוצר, קבע בית המשפט כי שר האוצר חייב לחתום על צו מיסוי המייצר השוואה בין המס המוטל על הטבק לגלגול לזה המוטל על סיגריות רגילות. צו המיסוי אושר סופית בפברואר 2019.

הנחיות מיסוי עבור טבק לגלגול