חקיקה ורגולציה
2018

חוזר מנכ"ל משרד החינוך – העישון במוסדות חינוך

על רקע החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983, ובהמשך להחלטת ממשלה 3247 בדבר תוכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו, פורסם חוזר מנכ״ל משרד החינוך בנושא איסור העישון במוסדות חינוך בו מתייחס מנכ"ל משרד החינוך לתופעת העישון ולתפקידה של מערכת החינוך כאחראית ליצירת סביבה בריאה ונקייה מעישון – כל עישון וכל אמצעי עישון (כדוגמא: סיגריות וסיגריות אלקטרוניות) ובכל פעילות בית-ספרית בתוך ומחוץ לכתלי המוסד החינוכי.

מרכיבים מרכזיים בחוזר

  • הנחיות מפורטות ליישום החוק במוסדות חינוך
  • דרכי אכיפת החוק במוסדות חינוך – כולל הנחיות לאנשי הצוות החינוכי, טווח התגובות לעישון של בגירים (לרבות אנשי הצוות החינוכי) ולעישון תלמידים
  • צעדים מומלצים להטמעת מדיניות למניעת עישון
  • תכניות חינוכיות למניעת השימוש בחומרים מסוכנים ולמניעת עישון
  • אפשרויות גמילה מעישון (מורים ותלמידים) ותכניות התערבות