חקיקה ורגולציה
1983

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983 הינו החוק הישראלי המפורט והמקיף ביותר בנושא עישון ומוצרי עישון. החוק בא להגן על בריאות הציבור, ובכלל זה קטינים, באמצעות קביעת איסורים, הגבלות וחובות בכל הקשור לפרסומות ושיווק של מוצרי עישון ונושאים נוספים הקבועים בו.

עם השנים עבר החוק מספר תיקונים. אחד התיקונים המשמעותיים שבהם היה תיקון מס' 7 אשר התקבל בשנת 2019 והרחיב את ההגדרה של "מוצרי עישון" כך שיתווספו  לסיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה ומקטרת שכבר היו קיימים בחוק, גם הסיגריות האלקטרוניות, חומר מילוי ומחסנית לסיגריה אלקטרונית, ניירות גלגול וחומרי עישון ממקור צימחי שאינם מכילים טבק. כך, באמצעות שינוי הגדרתם של מוצרי עישון והרחבתם גם למוצרים כאמור, הוחלו הוראות החוק על כלל המוצרים האמורים.