חקיקה ורגולציה
2000

חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק

מטרתו של חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, תשס"א-2000 היא לחייב את שר הבריאות להציג לכנסת ישראל באופן שקוף ומקיף, נתונים שנתיים עדכניים הנוגעים לתופעת העישון בישראל כמו גם את התקדמות יישום התכנית לצמצום היקף התופעה. הדבר נעשה באמצעות דוח המוגש לכנסת אחת לשנה, עד ה-31 במרץ. הדוח וממצאיו נדונים בוועדת הבריאות של הכנסת עד 60 יום ממועד הגשתו.

בין הנתונים שצריכים להיכלל בדוח

  • אחוז המעשנים באוכלוסייה
  • מספר המעשנים לפי קבוצות גיל (לרבות נוער), התפלגות מגדרית ומגזרים שונים
  • פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון ונזקיו
  • חקיקה רלוונטית שטרם הושלמה, והסיבות לכך
  • מידת האכיפה של החוקים הרלוונטיים
  • מידע עדכני על נזקי העישון והחשיפה לו
  • כל נתון רלוונטי אחר שפרסמה ועדת הבריאות של הכנסת
  • כל נתון אחר שהשר חושב שראוי לכלול בדיווחו