חקיקה ורגולציה
2004

מדד מדיניות הפיקוח על טבק (Tobacco Control Scale)

בתחילת שנות האלפיים, נתנה הרשת האירופית למניעת עישון (ENSP) מענק למומחה פיקוח הטבק לוק יוסנס עבור פיתוח פרויקט למדידת מדיניות הפיקוח על הטבק באירופה. בסוף הפרויקט גובש שאלון מפורט ובשנת 2004 הוא נשלח לראשונה ל-28 מדינות באירופה שהסכימו למלא את נתוני המדינה שלהם.ב-2005, מרטין רו, הצטרף לפרויקט הניקוד של מדיניות פיקוח על הטבק. במטרה לחזור על איסוף הנתונים אבל בצורה יותר שיטתית ומדעית מתוך כוונה לפרסם את המתודולוגיה בכתב עת מדעי ולאשר אותו. בקיץ 2005 נשלח השאלון המחודש, הפעם ל-30 מדינות אירופיות: 28 הקודמות ועוד שתי מדינות הצטרפו, בולגריה ורומניה. הדו"ח הוגש על ידי לוק יוסנס ומרטין רו לכתב העת Tobacco Control שפרסם את המאמר במאי 2006 ומאז מדד מדיניות הפיקוח על הטבק (TCS) מתעדכן כל 3 שנים.

השאלון עוסק במספר נושאים עיקריים

  • עלות מוצרי עישון
  • רגולציה בתחום האיסור על עישון במרחב הציבורי
  • היקף הפרסום הציבורי מטעם המדינה נגד עישון, מדיניות איסור הפרסום והשיווק של מוצרי עישון
  • מדיניות אזהרות בריאות על גבי חפיסות טבק וסיגריות
  • מידת התמיכה שמעניקות מדינות לנושא הגמילה מעישון
  • ההתמודדות עם סחר לא חוקי
  • מידת התערבות התעשייה 
  • קבלה ויישום  סעיף 5.3 באמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC)

הציון המוקצה לכל אחד מהרכיבים הללו משוקלל לפי היעילות המדווחת בכל מדינה בסולם של 1 עד 100.

החל ב-2019, בעקבות בקשת המיזם למיגור העישון ובשיתוף עם משרד הבריאות נכנסה גם ישראל לדירוג. 

דוחות מלאים באתר ה-TCS