חקיקה ורגולציה
2021

מיסוי סיגריה אלקטרונית

בעקבות עתירה לבג"ץ (בג"ץ 7875/20) של המיזם למיגור העישון נ' שר האוצר, חתם שר האוצר על צו מיסוי בנובמבר 2021. במסגרת הצו הוגבלה כמות היבוא האישי המותרת של סיגריות אלקטרוניות ל-5 סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, ו-10 מ"ל נוזלי מילוי לסיגריות אלקטרוניות לאדם מעל גיל 18. 
במהלך 2022 הצו עבר מספר גלגולים. נכון לשנת 2023 הצו מתייחס לסיגריות אלקטרוניות רב פעמיות ונוזלי מילוי ולסיגריות חד פעמיות כאשר המס על כולם זהה, מופחת מהצו המקורי ועומד על כשליש מהמס על סיגריות רגילות וטבק לגלגול.

הנחיות מיסוי עבור סיגריות אלקטרוניות