חקיקה ורגולציה
1960

פקודת הטבק [נוסח חדש]

פקודת הטבק הראשונה התקבלה על-ידי השלטון הבריטי בישראל בשנת 1925 ועסקה באסדרת גידול הטבק, עיבודו, מכירתו והטלת המס עליו (בלו). עם השנים עברה הפקודה מספר תיקונים והתאמות וב-1960 התקבלה פקודת הטבק [הנוסח החדש]

הקביעות המרכזיות בחוק

  • איסור מכירת טבק לסוחרים ויצרנים לא מורשים
  • איסור יבוא טבק דרך גבולות ונמלים שאינם מורשים לכך
  • איסור ייצור טבק ללא רישיון
  • איסור מכירת טבק ללא רישיון 
  • הגבלות על נפח האריזות למוצרי טבק למכירה
  • תשלומי מס על מוצרי טבק למכירה
  • איסור על שימוש בנייר כלשהו לעישון, אלא אם לא הוגדר כנייר לעישון סיגריות ויובא לאחר קבלת רישיון יבוא מתאים