חקיקה ורגולציה
2018

רגולציה ומיסוי לסיגריית IQOS

בעקבות עתירה לבג"ץ (בג"ץ 2475/17) של העמותה לדמוקרטיה מתקדמת נ' שר הבריאות, הוגדרה בתחילת 2018 סיגריית IQOS כמוצר טבק לכל דבר ועניין וככזאת כפופה לרגולציה הנוגעת למוצרי טבק. מספר חודשים לאחר מכן, בעקבות עתירה נוספת לבג"ץ (בג"ץ 8929/17) של העמותה לדמוקרטיה מתקדמת והמיזם למיגור העישון נ' שר האוצר, חויב שר האוצר לחתום על צו מיסוי שהשווה את מיסוי סיגריית ה- IQOS למיסוי המוטל על הסיגריות הרגילות. הצו אושר סופית בוועדת הכספים של הכנסת במרץ 2018. 

הנחיות מיסוי עבור סיגריית