חקיקה ורגולציה
2020

רישוי עסקים מפרט אחיד 6.14 לנקודות מכירה

על-פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, בעל עסק המבקש למכור מוצרי טבק ועישון בישראל חייב

לעמוד במספר תנאים בכדי לקבל רישיון עסק ולשמור אותו בתוקף באופן שוטף. חלק מתנאים אלה מעוגנים במסמכים המכונים "מפרטים אחידים" אשר נועדו לאפשר לבעלי עסקים טעוני

רישוי, וכאלה המתעתדים לפתוח עסק טעון רישוי, להבין מה נדרש מהם מבחינת רישוי עסקים ולאפשר להם לשקלל דרישות אלה בהתנהלותם הכללית.

קבוצה 6 של המפרטים האחידים (מסחר ושונות) המאושרים, כוללת את מפרט אחיד 6.14  I מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר. מפרט הכולל את התנאים בנוגע למכירתם של מוצרי טבק ועישון בהגדרתם הרחבה כפי שהיא מופיעה בתיקון מספר 7 לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון דהיינו – סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, חומר מילוי ומחסנית לסיגריה אלקטרונית, מקטרת, ניירות גלגול וחומרי עישון ממקור צימחי שאינם מכילים טבק.

הוראות המפרט נוגעות בין היתר למכולות ופיצוציות, רשתות מזון, חנויות נוחות בתחנות דלק וחנויות ייעודיות המתמחות במכירת מוצרי טבק ועישון בלבד ו/או מוצרי עישון ואלכוהול.

נקודות מרכזיות בהן עוסק המפרט

 • איסור עישון
  חל איסור על עישון בבית העסק
 • חובת שילוט
  יש להציג שלט המורה על איסור עישון בבית העסק, כמו גם שילוט המורה על איסור מכירת מוצרי עישון למי שגילו מתחת לגיל 18
 • איסור מכירה 
  חל איסור על מכירת מוצרי עישון למי שגילו מתחת ל- 18
 • חובת אריזות אחידות 
  אין למכור או להפיץ מוצרי טבק ועישון, שלא בחפיסה או אריזה אחידה הכוללת אזהרה כפי שמוגדר בחוק. 
 • איסור הצגה למכירה
  חל איסור להציג מוצר עישון למכירה. על מוצרי העישון להיות מוסתרים מעיני הלקוחות. בחנויות ייעודיות למוצרי עישון בלבד ו/או מוצרי עישון ואלכוהול – ניתן להציג מוצרי עישון למכירה בתנאי שהמוצרים אינם גלויים לעין מחוץ לחנות
 • איסור מכירה מחוץ לחנות
  חל איסור מכירת מוצרי עישון מחוץ למבנה העסק, לרבות דוכן, דוכן נייד או במסגרת יריד.
 • איסור מכירה במכונה אוטומטית
  חל איסור להציב מכונה למכירת מוצרי עישון ו/או מכונה למכירת מוצרי עישון ומוצרים נוספים בבית העסק ומחוצה לו. 
 • איסור פרסום
  חל איסור על פרסום מוצרי טבק ועישון, ובכלל זה פרסום בתוך ומחוץ לחנות, לרבות באמצעות שילוט, שימוש בדוכנים ומעמדי תצוגה למינהם. חנויות ייעודיות למוצרי עישון בלבד ו/או מוצרי עישון ואלכוהול מורשות להציג פרסום בתנאי שאינו גלוי לעין מחוץ לחנות
 • הגבלת שיווק  
  חל איסור שיווק והפצה של מוצר עישון בליווי פרס, מתנה או זכות להשתתף בתחרות או הגרלה. כמו כן, אין להפיץ לחלק או להשאיל מוצרי עישון ללא תמורה, בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או בנלווה לרכישת מוצר אחד, לרבות אירועי שיווק וקד"מ. בנוסף חל איסור על שיווק מוצרי טבק בתפזורת.