חקיקה ורגולציה
2011

תוכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו והחלטת ממשלה מס' 3247

בעקבות ״ועדת גמזו״, הוגשה לאישור הכנסת הצעה לתכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו.
ב-29.5.2011 אושרה התוכנית הלאומית (החלטת ממשלה מס' 3247).

עיקרי ההצעה

  1. להטיל על שר הבריאות להקים יחידה למאבק בעישון במשרד הבריאות שתוביל ותתאם את יישום התוכנית הלאומית לצמצום העישון
  2. להטיל על שר הבריאות להפיץ תוך 90 יום תזכיר חוק לתיקון חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, במטרה לשפר את ההגנה על הציבור מפני עישון כפוי
  3. להטיל על שר הבריאות להפיץ תוך 90 יום תזכיר חוק לתיקון חוק להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, כך שיכיל הגבלות מחמירות יותר
  4. להטיל על שר האוצר לבחון את המלצות הוועדה הציבורית בנוגע למיסוי מוצרי טבק, ולהגיש את המלצותיו לממשלה
  5. להטיל על השר להגנת הסביבה להקים צוות משותף עם משרד הבריאות, שיעסוק בגיבוש תוכנית לצמצום הנזקים מבדלי הסיגריות ולהגישה תוך שנה
  6. להטיל על שר החינוך קביעת תכנית ניסוי לבתי ספר נקיים מעישון