חקיקה ורגולציה
2004

תיקון לחוק איסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון – איסור מכירה לקטינים

בעקבות הצטרפותה של ישראל אל ה-אמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC), שהגדירה בין היתר גם צעדים בנוגע למכירת מוצרי טבק וניקוטין לקטינים, אושר בשנת 2004  תיקון לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון. התיקון עוסק באיסור המכירה של מוצרי טבק לקטינים. במסגרת סעיף 8א' לחוק, נקבע כי מכירת מוצרי טבק לקטינים ע"י כל אדם הינה עבירה פלילית. מעבר לכך הוגדר כי בעל עסק לממכר מוצרי טבק וניקוטין חייב להציג שלט המפרט את איסור המכירה לקטינים ואת האפשרות לדרוש תעודה מזהה ממי שמבקש לרכוש מוצרי טבק. איסור המכירה לקטינים הורחב במסגרת תיקון מס' 7 לחוק איסור פרסומת כל שיכלול גם את הסיגריות האלקטרוניות.