חקיקה ורגולציה
2019

תיקון מס' 7 לחוק איסור חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

תיקון מספר 7 לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון הינו תיקון מקיף ומשמעותי ביותר לחוק. הכניסה לתוקף של הוראות החוק נקבעה להתבצע באופן מדורג, בארבע "פעימות" הנפרסות על פני שנה וחצי. הפעימה הראשונה התבצעה ב-8.3.2019.

המוצרים עליהם חל החוק

התיקון קובע את הרחבת תחולת החוק מ-"מוצרי טבק" ל-"מוצרי עישון". הרחבה זו מכפיפה אליו בנוסף לכל מוצר המכיל טבק גם כל חומר עישון ממקור צמחי שאינו מכיל טבק, מוצרים לעישון (סיגריות, סיגרים, נרגילה, מקטרת, נייר לגלגול סיגריות, פילטרים לסיגריות ועוד) וסיגריה אלקטרונית כולל חומרי מילוי ומחסניות.

הקביעות המרכזיות בחוק

 1. איסור פרסום בשבח העישון
 2. איסור גורף לפרסום מוצרי עישון, למעט המקרים הבאים:
  • עיתונות מודפסת – מותר לפרסם מודעה אחת של מוצרי עישון בכל מהדורה בתנאי שלא מדובר בעיתון, מדור או מוסף המיועד לילדים ובני נוער מתחת לגיל 18 או במדורי בריאות, ספורט, בידור ופנאי. כמו כן, אסור לפרסומת להציג את מוצר העישון עצמו (ניתן להציג תמונה, איור או ציור של אריזה אחידה) או להציג מוצר עישון או סוג עישון כמועדף ואין להציג בה ברקוד (קוד QR) או הפנייה לאתר אינטרנט. בנוסף 30% משטח הפרסומת חייב להיות מוקצה לאזהרה מפני נזקי העישון ובצמוד לכל פרסומת יש לפרסם גם מודעת נגד מטעם משרד הבריאות בגודל כפול מזה של הפרסומת (עד לשנת 2025).
  • חנויות ייעודיות לממכר מוצרי עישון ואלכוהול בלבד – מותר לפרסם כל עוד הפרסום אינו גלוי למי שנמצא מחוץ לחנות
  • יצירת אמנות, דיווח חדשותי או כתבות תחקיר ותעודה – מותר לפרסם בתנאי שלא נעשו במטרה לקדם מוצר, מותג או שם מסחרי של מוצר עישון (הסייג לא חל במידה וניתנה תמורה עבור הפרסום)
  • פרסומת לעסק או מוצר שאינו מוצר עישון עם שם זהה או דומה לשם מסחרי או מותג של מוצר עישון – מותר לפרסם רק במידה והיו קיימים לפני יום פרסומו של תיקון מס' 7 לחוק ובמידה ושם המוצר או העסק מוצג באופן שונה בעיקרו מזה של מותג או מוצר העישון
  • משלוח פרסומת בכתב בלבד לגילאי 21+ – מותרת בתנאי שביקשו אותה מראש ובכתב.
מיפוי היבטי פרסום בחוק לפי ערוצי פרסום
 1. איסור על הצגת מוצרי עישון למכירה, למעט ההחרגות הבאות:
  • חנויות ייעודיות למוצרי עישון ואלכוהול או חלק ייעודי לכך בחנות – מותר להציג את מוצרי העישון בתנאי שהמוצרים אינם גלויים למי שנמצא מחוץ לחנות
  • חנות דיוטי פרי – מותר להציג את מוצרי העישון, בתנאי שהמוצרים אינם גלויים לבאי החנות כולה (מקטע סגור בתוך החנות)
  • חנויות מקוונות – מותר להציג רק פרטים המוגדרים עפ"י חוק כגון שם היצרן, ארץ ייצור, מחיר, חלקים, רכיבים והכמות שלהם במוצר. במידה ומדובר בסיגריה אלקטרונית, ניתן להציג גם את ריכוז הניקוטין. בכל מקרה, אסור להציג תמונות ויזואליות של המוצרים.
 2. איסור שימוש בשמם או דמותם של בני אדם ובע"ח או בתמונות של פירות או צמחים לרבות ציור או הנפשה. למעט מקרים של סימן מסחרי רשום, במידה ופורסם לפני 4 ביולי 2001
 3. הגבלות על שמות וצורות דומים למוצרי עישון:
  • אסור לייצר, לשווק או לאחסן לשם שיווק מוצר שאינו מוצר עישון עם שם, כינוי או סמל דומה לזה של מוצר עישון קיים
  • אסור לכנות אדם, עסק או פעילות מסחרית שלא קשורים לסחר במוצרי עישון בשם או כינוי זהה או דומה לזה של מוצר עישון קיים
  • אסור לכנות מוצר טבק (לאחר 4 ביולי 2001) או מוצר עישון שאינו מוצר טבק (ששווק אחרי תיקון מס' 7) בשם או כינוי זהה או דומה לשם מסחרי או מותג של מוצר שאינו מותג עישון
  • אסור לייצר, לשווק או לאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק בצורה של סיגריה  
 4. איסור הצבת מכונות מכירה אוטומטיות למוצרי עישון
 5. תנאים לייצור ושיווק סיגריה אלקטרונית ומרכיביה:
  • אסור לשווק או לאחסן לשם שיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי שמכילים ניקוטין בריכוז של מעל 20 מ"ג למיליליטר
  • אסור לשווק נוזל מילוי לסיגריה אלקטרונית ללא מנגנון חסין פתיחה לילדים.
 6. איסור מתנות:
  • אסור לשווק ו/או להפיץ מוצרי עישון בצירוף מתנות, פרסים או זכות להשתתף בהגרלה או תחרות
  • אסור לאדם הפיץ, לחלק או להשאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, כולל אירועי קד"מ, בלי תמורה, עם תמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או נלווה
 7. איסור מכירה או השכרת מוצרי עישון לקטין
 8. חובת הופעת אזהרה בעברית ובערבית על אריזות מוצרי עישון, כמפורט כאן ועל פי צו זה
 1. חובת דיווח על הוצאות פרסום למשרד הבריאות:
  יצרני ויבואני מוצרי עישון חייבים בדיווח שנתי של רו"ח מטעמן על הוצאות עבור פרסומות המותרות בחוק. סך ההוצאות של כל היצרנים והיבואנים של מוצרי עישון יפורסמו ע"י שר הבריאות באתר האינטרנט של משרד הבריאות כשהן מסווגות לפי סוגי הפרסומות המותרות. כיום הן מפורסמות בפרק ח' בדוח שר הבריאות על העישון.
 2. חובת מכירת מוצרי עישון בחפיסות אחידות בצבע חום אחיד (Pantone 448 C), ללא לוגו מסחרי, כמפורט כאן 
 3. סימון מוצרי עישון:
  לשר הבריאות יש את הסמכות לקבוע הוראות נוספות לגבי סימון מוצרי עישון לשם זיהוי ומעקב (טרם נקבעו תקנות מפורטות ליישום). הוראות אלה הינן חלק מהיישום הנדרש במסגרת פרוטוקול המאבק בסחר בלתי חוקי של מוצרי טבק.
 4. חובת צירוף עלון:
  כל מוצר בחפיסה או אריזה חייב לכלול גם עלון בנושא נזקי העישון ודרכי סיוע לגמילה מעישון (טרם נקבעו תקנות מפורטות ליישום)

חובת דיווח על רכיבים של מוצרי עישון:
יצרני ויבואני מוצרי עישון חייבים בדיווח שנתי מפורט למשרד הבריאות לגבי כל מוצר עישון שייצרו או ייבאו בשנה הקודמת. שר הבריאות בתורו, יפרסם את המידע שהוגש לו באתר האינטרנט של משרד הבריאות כמפורט כאן